THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 1616499
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2017 - 2018
Lên đầu trang
NĂM HỌC 2016 - 2017


- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016-2017

- QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

- BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG ĐOÀN HỌC KỲ 1


KẾ HOẠCH THÁNG


+ KẾ HOẠCH THÁNG 08                               + KẾ HOẠCH THÁNG 01

+ KẾ HOẠCH THÁNG 09                               + KẾ HOẠCH THÁNG 02

+ KẾ HOẠCH THÁNG 10                               + KẾ HOẠCH THÁNG 03

+ KẾ HOẠCH THÁNG 11                               + KẾ HOẠCH THÁNG 04

+ KẾ HOẠCH THÁNG 12                               + KẾ HOẠCH THÁNG 05

 


KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1

(Từ 08/8   đến 14/8   năm 2016)

  Tuần 20

(Từ 19/12   đến 24/12   năm 2016)

  Tuần 2

(Từ 16/8   đến 21/8   năm 2016)

  Tuần 21

(Từ 26/12   đến 31/12   năm 2017)

  Tuần 3

(Từ  22/8  đến 28/8   năm 2016)

  Tuần 22

(Từ 02/1   đến  07/1  năm 2017)

  Tuần 4

(Từ  29/8  đến   4/9 năm 2016)

  Tuần 23

(Từ 09/01   đến 14/01   năm 2017)

  Tuần 5

(Từ 5/9   đến  10/9  năm 2016)

  Tuần 24

(Từ 16/01   đến 21/01   năm 2017)

  Tuần 6

(Từ  12/9  đến 17/9   năm 2016)

  Tuần 25

(Từ 23/1  đến 28/01   năm 2017)

  Tuần 7

(Từ 19/9   đến 25/09   năm 2016)

  Tuần 26

(Từ 30/01   đến 04/02   năm 2017)

  Tuần 8

(Từ 26 /9  đến  2/10  năm 2016)

  Tuần 27

(Từ 06/02   đến 11/02   năm 2017)

  Tuần 9

(Từ 03/10   đến 08/10   năm 2016)

  Tuần 28

(Từ 13/02   đến 18/02   năm 2017)

  Tuần 10

(Từ 10/10   đến 15/10   năm 2016)

  Tuần 29

(Từ 20/02   đến 25/02   năm 2017)

  Tuần 11

(Từ 17/10   đến  22/10  năm 2016)

  Tuần 30

(Từ 27/02   đến  04/03  năm 2017)

  Tuần 12

(Từ 24/10   đến  29/10  năm 2016)

  Tuần 31

(Từ 06/03   đến 11/03  năm 2017)

  Tuần 13

(Từ 31/10   đến 06/11   năm 2016)

  Tuần 32

(Từ 13/03   đến 18/03   năm 2017)

  Tuần 14

(Từ 07/11   đến 12/11   năm 2016)

  Tuần 33

(Từ 20/03   đến 25/03   năm 2017)

  Tuần 15

(Từ 14/11  đến  19/11  năm 2016)

  Tuần 34

(Từ 27/03   đến  01/04  năm 2017)

  Tuần 16

(Từ 21/11   đến 26/11   năm 2016)

   Tuần 35

(Từ 03/04   đến 08/04  năm 2017)

  Tuần 17

(Từ 28/11   đến 03/12   năm 2016)

   Tuần 36

(Từ 10/04   đến 15/04   năm 2017)

   Tuần 18

(Từ 05/12   đến  11/12 năm 2016)

   Tuần 37

(Từ 17/04    đến 22/04   năm 2017)

 Tuần 19

(Từ 12/12   đến  17/12  năm 2016)

   Tuần 38

(Từ 24/04    đến  29/04  năm 2017)


 

  Tuần 39

(Từ 01/05  đến  06/05 năm 2017)

Tuần 40

(Từ 08/05    đến 13/05   năm 2017)

Tuần 41


  Tuần 42

 


Lên đầu trang
NĂM HỌC 2015 - 2016
Lên đầu trang
Năm học 2014 - 2015
Lên đầu trang
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đặng Đình Thanh
Đặng Đình Thanh
Hiệu trưởng
Võ Huy Chiến
Võ Huy Chiến
Phó Hiệu trưởng
Đinh Quang Luân
Đinh Quang Luân
Quản trị Web
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn