THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 102
Số lượt truy cập: 3260421
QUANG CÁO
KẾ HOẠCH TRỰC HÈ 2019 5/31/2019 9:29:57 AM
new.gif

   PHÒNG GD-ĐT LỆ THỦY                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY                    Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc       

Số: 117/ KH-THCSHT                                Hưng Thủy, ngày 29  tháng5 năm 2019

                          KẾ HOẠCH TRỰC HÈ NĂM 2019

 

         Căn cứ theo Luật Lao động của Nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

          Căn cứ theo Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 - 2019,

          Để đảm bảo làm tốt công tác hè 2019, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn cơ quan, BGH Trường THCS  Hưng Thủy  xây dựng  kế hoạch trực hè năm 2019 như sau:

I. BAN GIÁM HIỆU :

1. Đặng Đình Thanh :     Hiệu trưởng         -  phụ trách chung,

2. Nguyễn Ánh Ngọc :    Phó hiệu trưởng   - chỉ đạo trực tiếp

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

 1. Thời gian trực : Bắt đầu từ 07 giờ 00 sáng thứ 4, ngày 01 tháng 6 năm 2019 đến 17 giờ 00 chiều thứ 5, ngày 1 / 8 /2019

- Biểu  sáng : từ 07 giờ đến 12 giờ

- Biểu chiều : từ 12 giờ đến 17 giờ

 2.  Địa điểm trực  :  Văn phòng Trường THCS Hưng Thủy

 3. Đối tượng trực  : Tất cả CB GV  

 4. Hình thức trực :

- Ban ngày: Theo lịch phân công

- Ban đêm: Bảo vệ  trường         

  5. Nội dung trực:   

            - Giữ gìn và bảo quản tài sản của nhà trường.

 - Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường 

                    -  Chịu trách nhiệm trước BGH, PGD, Cơ quan chức năng và Pháp luật trong suốt ca trực (nếu có sự cố xảy ra)

III.MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG CA TRỰC

        1.Người trực phải đến đúng giờ qui định, phải có mặt trong suốt ca trực.

        2.Phải ghi nhận xét chính xác, cụ thể tình hình ca trực.

        3.Không cho người lạ vào trường (trừ người nhà của người trực)

        4.Người trực phải nghiêm túc, trật tự trong suốt ca trực, không được tổ chức uống rượu, đánh bài và mọi hình thức cờ bạc khác.

       5.Không để xảy ra cháy, nổ trong ca trực.

       6.Trong ca trực nếu xảy ra vấn đề gì giải quyết không được thì báo ngay cho BGH, Chính quyền địa phương nơi gần nhất hoặc báo gấp về các số điện thoại:

* Hiệu trưởng : Đặng Đình Thanh : 0915297199

* Phó Hiệu trưởng : Nguyễn Ánh Ngọc : 0888975577

* Công an xã:                     

7. Người trực phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước BGH, PGD, Cơ quan chức năng và pháp luật nếu có sự cố xảy ra trong ca trực.

8. Trước khi giao ca, người trực phải làm vệ sinh trong, ngoài khu vực trực và phải ký tên trong sổ trực.

  Đối với Tổ hành chính : bố trí nghỉ 01 người/ tuần ( giao trách nhiệm cho đ/c Ngô Thị Việt Hoài chỉ đạo  và báo cáo với BGH )

 Trên đây là toàn bộ kế hoạch và một số qui định trong hè 2019 của trường THCS Hưng Thủy, đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên thực hiện tốt kế hoạch đề ra ./.

 

 

  Nơi nhận:                                                                       HIỆU TRƯỞNG       

- Phòng GD –ĐT Lệ Thủy ;                                                        ( Đã kí)

- Công an xã;                             

- P.Hiệu trưởng ,CTCĐ;

- Các nhóm trưởng;

- Lưu VT.                          `                                                Đặng Đình Thanh

                                                                                                               

 


PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LỆ THỦY       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY                     Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc         

 

                                LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC HÈ 2019

 

TT

 Thời gian trực

    GV trực

 Lớp trực

     Ghi chú

1

01- 06/2019

Hoàng Thị Nhung

6A

 

Trần Thị Hiền

 

2

07-12/6/ 2019

Trần Thị Quế

6B

 

Nguyễn Văn Bảy

 

Võ  Thị Minh

 

3

13-18/6/ 2019

Ngô Thị Hồng Thắm

6C

 

Nguyễn Trung Đạt

 

4

19-24/6/ 2019

Lê Thị Thương

7A

 

Mai Thị Liên Giang

 

5

25/6 - 30/6/ 2019

Nguyễn Hữu Sang 

7B

 

Lê Thị Ngọc Tú

 

6

01/7 - 06/7/ 2019

Lê Thị Hồng Tuyết

7C

 

 

Nguyễn Thị Vĩnh

 

7

07/7 -12/7/ 2019

Đinh Quang Luân

8A

 

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

 

8

13/7-18/7/ 2019

Nguyễn Vĩnh Hà

8B

 

Phan Thị Lan Anh

 

Phan Thị Thu Hà

 

9

19/7 - 24/7/ 2019

Nguyễn Thị Mai

8C

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

 

10

25/7- 31/7/ 2019

Lê Ngọc Hải

         6A

 

Phan Thị Dự

 

Trần Đình Đào

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn