THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 48
Số lượt truy cập: 2086903
QUANG CÁO
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU TRA, THIẾT LẬP HỒ SƠ PHỔ CẬP BẬC THCS 11/1/2011 8:19:59 AM
Phổ cập giáo dục (PCGD) nói chung và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (PCGD THCS) nói riêng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển con người, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài theo tinh thần Nghị quyết TW II của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII.


1_11_11_01.jpg

Thực hiện Chỉ thị 61-CT/TW ngày 28/12/2000 của Bộ Chính trị về thực hiện phổ cập giáo dục THCS, Nghị quyết 41/2000/QH của Quốc hội khóa X về thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS giai đoạn 2000 - 2010. Theo đó, các địa phương trong cả nước cùng đồng loạt triển khai thực hiện và đã hoàn thành chỉ tiêu đạt chuẩn phổ cập THCS theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và kế hoạch của Chính phủ đã đề ra.

Tuy nhiên, PCGD là một nhiệm vụ không có thời điểm kết thúc và cũng là nhiệm vụ luôn đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của HĐND, UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, của toàn xã hội bên cạnh sự nổ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên các đơn vị giáo dục (trường học). Và PCGD không chỉ là làm tốt công tác tuyên truyền vận động để huy động đối tượng học sinh trong độ tuổi vào trường hoặc nâng cao chất lượng để đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp…. mà  PCGD còn  đòi hỏi làm tốt công tác điều tra, cập nhật, tổng hợp số liệu dân số, độ tuổi, trình độ văn hóa…và cả việc thiết lập hồ sơ phổ cập một cách đầy đủ, chính xác, khoa học theo qui định.

 Đây là một khía cạnh tưởng như là đơn giản nhưng lại là yếu tố quyết định đến kết quả PCGD nói chung và PCGD THCS nói riêng của mỗi trường học, mỗi địa phương và của toàn huyện.

Cũng như các địa phương khác trong toàn huyện, Hưng Thủy triển khai thực hiện công tác phổ cập THCS cũng gặp không ít những khó khăn, trở ngại: Khó khăn từ nhận thức của người dân về nâng cao dân trí đến công tác điều tra số liệu, huy động đối tượng cần được phổ cập vào trường. Khó khăn từ tư tưởng chỉ đạo của Ban chỉ đạo xã đến công tác tổ chức triển khai thực hiện của nhà trường…

Được sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo phổ cập THCS huyện, Trường THCS Hưng Thủy đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục xã Hưng Thủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phổ cập THCS ngay từ những ngày đầu của năm học 2000-2001. Với tinh thần “Một Hội đồng hai nhiệm vụ” trường THCS Hưng Thủy đã tổ chức cho CB, GV điều tra, tổng hợp số liệu, mở lớp và tổ chức giảng dạy các lớp phổ cập THCS tại xã. Bằng sự nổ lực đó xã Hưng Thủy  nhanh chóng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch mà Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục THCS huyện đề ra. Năm 2005 xã Hưng Thủy được công nhận phổ cập THCS.

Từ đó đến nay, Hưng Thủy không ngừng nâng cao dần tỷ lệ các chuẩn đã đạt, góp phần duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục THCS ở địa phương. Kết quả đó, ngoài công tác huy động, duy trì số lượng và nâng cao chất lượng thì Hưng Thủy cũng đã làm tốt công tác điều tra, cập nhật, tổng hợp số liệu và đặc biệt là công tác thiết lập hồ sơ phổ cập.

*Trước hết về công tác điều tra(1): Công tác điều tra, tổng hợp số liệu phải được tiến hành thường xuyên, liên tục.Với Hưng Thủy, mỗi năm trường tiến hành điều tra 02 lần, một lần vào đầu năm học (tháng 10) để rà soát lại số liệu phổ cập chuẩn bị cho việc thiết lập hồ sơ phổ cập trong năm đó và một lần vào lúc chuẩn bị kết thúc năm học (có thể cuối tháng 4 hoặc cuối tháng 5 tùy theo điều kiện) để tổng hợp số liệu chuẩn bị xậy dựng kế hoạch phổ cập cho năm  sau. Trên cơ sở số liệu điều tra đã được lưu tại Văn phòng nhà trường (Phiếu điều tra theo mẫu và sổ điều tra phụ), Trường bố trí giáo viên về các thôn điều tra lại trên thực tế, sau đó về trường đối chiếu, điều chỉnh hoặc bổ sung vào bộ phiếu điều tra lưu trữ tại trường. Đồng thời, phối hợp với trường Tiểu học trong điều tra, tổng hợp số liệu nhằm đảm bảo tính hệ thống giữa hai cấp học trong cùng một xã. Với cách làm đó, công tác quản lý nhẹ nhàng hơn, số liệu điều tra đầy đủ hơn, hồ sơ phổ cập các cấp học của các trường được cập nhật đầy đủ, chính xác và thống nhất.

*Thiêt lập hồ sơ phổ cập: là một khâu quan trọng trong công tác phổ cập ở mỗi cấp học. Thiêt lập hồ sơ phổ cập giáo dục THCS phải được tiến hành tuần tự từ điều tra, lập phiếu điều tra, tổng hợp số liệu đến ghi sổ phổ cập và lập báo cáo (hay nói cách khác là hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập)

Theo Quyết định 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, đánh giá kết quả phổ cập giáo dục THCS, Công văn 6170/THPT ngày 18/7/2002 của Bộ GD&ĐT thì hồ sơ Phổ cập giáo dục THCS gồm:

1.      Sổ theo dõi đối tượng từ 11-18 tuổi (Sổ phổ cập THCS)

2.      Sổ Đăng bộ

3.      Sổ theo dõi chuyển đi -chuyển đến.

4.      Danh sách học sinh các khối lớp hàng năm.

5.      Danh sách học sinh 11-18 tuổi ngoài nhà trường.

6.      Danh sách học sinh 11-18 tuổi  tốt nghiệp THCS.

7.      Danh sách học sinh ngoài địa bàn.

8.      Danh sách học sinh đang học ở các địa bàn khác.

9.      Danh sách học sinh khuyêt tật, chết.

10.  Danh sách công nhận tốt nghiệp THCS hàng năm (lưu 4 năm).

11.  Tập phiếu điều tra đến các hộ gia đình theo từng thôn (13 thôn).

12.  Bảng tổng hợp số liệu điều tra hàng năm.

13.  Sổ lưu công văn Đi - Đến và các công văn chỉ đạo của cấp trên.

14.  Các biểu mẫu thống kê liên quan.

* Điều tra nắm bắt thông tin: Sau khi hoàn tất điều tra như đã trình bày ở trên (1), nhà trường cần phải nắm bắt thêm thông tin qua nhiều kênh khác nhau để xác định rõ sự thay đổi về nhân khẩu từng gia đình và hộ khẩu từng thôn, trình độ văn hóa…. Qua đó làm cơ sở cho việc cập nhật phiếu điều tra được chính xác hơn.

* Cập nhật phiếu điều tra: Phiếu điều tra phải được cập nhật đầy đủ thông tin của từng cá nhân trong từng hộ gia đình. Phiếu điều tra phải được bổ sung hàng năm trên cơ sở kết quả điều tra.

Muốn vậy, giáo viên phải tranh thủ sự chỉ đạo của bộ phận phụ trách phổ cập nhà trường, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với giáo viên bậc tiểu học, các trưởng thôn, các hộ gia đình để nắm bắt sự thay đổi nhân khẩu, hộ khẩu, trình độ văn hóa… đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi phổ cập.

Phiếu điều tra phải được đóng thành tập và có số thứ tự từng hộ ở từng thôn và phải được đối chiếu thật chính xác với sổ phổ cập, sổ đăng bộ, danh sách tốt nghiệp THCS, trình độ văn hóa, tình trạng theo học… của từng nhân khẩu. Nếu có sự biến động xảy ra sau điều tra thì cán bộ văn phòng trường  phải cập nhật ngay vào hồ sơ theo dõi để khi thiết lập hồ sơ phổ cập có cơ sở đối chiếu đảm bảo được số liệu chính xác.

* Ghi vào sổ phổ cập: Sổ phổ cập THCS dùng để theo dõi các đối tượng 11-18 tuổi hàng năm. Trên cơ sở phiếu điều tra nhà trường tiến hành tách ra từng độ tuổi để ghi vào sổ phổ cập theo thứ tự độ tuổi lớn trước, độ tuổi nhỏ sau và lập theo từng thôn để tiện cho việc kiểm tra, theo dõi. Cuối mỗi độ tuổi nên để lại một khoảng trống dự phòng cho việc điều chỉnh hoặc bổ sung của những năm sau.

Để ghi sổ phổ cập được rõ ràng, chính xác cần phải cho giáo viên thực hiện việc lọc độ tuổi trong phiếu điều tra thật kĩ vào một cuốn vở nháp sau đó tổ chức kiểm tra lại trước khi ghi vào sổ phổ cập. Khi kiểm tra cần lưu ý phải kiểm tra đầy đủ các thông tin trong các cột, các mục trong sổ phổ cập. Cũng như sổ phổ cập, sổ Đăng bộ cũng nên dành một khoảng trống để đề phòng học sinh chuyển đến. Ngoài ra còn phải thiết lập sổ theo dõi chuyển đi-chuyển đến…

* Tổng hợp các biểu mẫu thống kê và thiết lập các danh sách theo yêu cầu của hồ sơ phổ cập: Các biểu mẫu thống kê có sự liên quan chặt chẽ với nhau, số liệu ở biểu mẫu này vừa bổ sung thông tin cho biểu mẫu kia nhưng cũng là cơ sở để kiểm tra độ chính xác của nhau trong từng loại biểu mẫu. Vì vậy, tổng hợp số liệu vào các biểu mẫu phải được tiến hành theo một trình tự nhất định chứ không thể  tổng hợp một cách tùy tiện. Nên tổng hợp theo thứ tự ghi trên các mẫu và nhất thiết phải trùng khớp với số liệu phổ cập GDTH- CMC ở địa phương.

* Ghi tên học sinh vào sổ đăng bộ: Vào đầu mỗi năm học sau khi đã ổn định học sinh đồng thời với việc ghi tên học sinh vào danh sách gọi tên ghi điểm thì Văn phòng nhà trường phải ghi tên học sinh vào sổ Đăng bộ để theo dõi. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường và cũng là cơ sở cho công tác thiết lập hồ sơ phổ cập.

* Việc lưu trữ các văn bản pháp quy và các công văn hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên: Là cơ sở quan trọng để trường tham mưu với đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện công tác phổ cập. Vì vậy, nhà trường cần phải được lưu trữ cẩn thận đầy đủ theo tính tuyến thời gian để xác định yêu cầu của từng giai đoạn tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn. Hiệu trưởng giao trách nhiệm cho nhân viên văn phòng thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đóng thành tập để lưu trữ và ghi vào sổ công văn đi-đến để dễ tìm kiếm khi cần thiết.

Cuối cùng là việc kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ phổ cập giáo dục THCS theo yêu cầu về số lượng, chủng loại, xem xét lại nội dung, số liệu thống kê tổng hợp trong từng biểu mẫu thống kê để thiết lập bộ hồ sơ phổ cập THCS hoàn chỉnh và báo cáo lên Ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra công nhận.

Trên đây là một số kinh nghiệm  trong công tác điều tra nắm bắt số liệu và thiết lập hồ sơ phổ cập giáo dục THCS mà trường THCS Hưng Thủy đã thực hiện có hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phổ cập GDTHCS. Mặc dù kinh nghiệm chưa nhiều, song những gì Hưng Thủy đạt được đã khẳng định được vai trò quan trọng của nhà trường trong công tác điều tra, tổng hợp số liệu cũng như thiết lập hồ sơ phổ cập THCS ở địa phương. Mong rằng, những kinh nghiệm này được các đơn vị  giáo dục  khác trong huyện, các đồng nghiệp cùng góp ý, chia sẻ để công tác phổ cập nói chung và phổ cập giáo dục THCS nói riêng ở các xã cũng như của huyện Lệ Thủy được duy trì vững chắc tạo tiền đề cho phổ cập giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2011-2015.

Ban phổ cập nhà trường
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn