THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020 19/06/2020 3:01:08 CH

      THÀNH TÍCH  NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019  -  2020

      A. KẾT QUẢ TẬP THỂ

       * Danh hiệu trường:

       * Danh hiệu Công đoàn:

       * Tổng sắp các hội thi : Xếp thứ 2/29

      B. KẾT QUẢ CÁ NHÂN

        I. Đối với giáo viên

        1.Cấp Tỉnh

 q.hoa_0128R.jpg

GV: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

BD môn : Lịch sử

Đồng đội : Nhất

Cá nhân:  2 giải

          2.Cấp huyện

 q.hoa_0128R.jpg

GV: NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA

BD môn :  LỊCH SỬ 8

Đồng đội : Nhất

Cá nhân:  6 giải  ( 2 Nhất, 4 Nhì)

 chi tu.jpg

GV: LÊ THỊ NGỌC TÚ

BD môn : TIN HỌC 8

Đồng đội : Nhì ( Xếp thứ 2)

Cá nhân:  03 giải( 1 Nhất,1 Ba,1 KK)

 co giangR.jpg

GV: MAI THỊ LIÊN GIANG

BD môn : NGỮ VĂN 7

Đồng đội : Ba ( Xếp thứ 4)

Cá nhân: 02 giải Nhì, 02 giả Ba,03 giải KK

 chithuong_0122R.jpg

GV: LÊ THỊ THƯƠNG

BD môn : TOÁN 7

Đồng đội : Ba ( Xếp thứ 4)

Cá nhân: 01 giải Nhì, 02 giả Ba,03 giải KK

 nhung.JPG

GV: HOÀNG THỊ NHUNG

BD môn : VẬT LÝ 8

Đồng đội : Ba ( xếp thứ 5)

Cá nhân:  03 giải ( 1 Nhì,1 Ba,1 KK)

 anh haR.jpg

GV:   NGUYỄN VĨNH HÀ

BD môn : KHKT

Đồng đội : Ba ( Xếp thứ 6)

Cá nhân:  02 giải ba

 co minhR.jpg

GV: VÕ THỊ MINH

BD môn : HÓA HỌC 8

Đồng đội: Khuyến khích ( Xếp thứ 7)

Cá nhân: 03 giải ( 2 Ba,1 KK)

 co haR.jpg

GV: PHAN THỊ THU HÀ

BD môn : SINH HỌC 8

Đồng đội: Khuyến khích(Xếp thứ 10)

Cá nhân:  03 giải khuyến khích

          II. Đối với học sinh .

          1.Thành tích cấp Tỉnh

 HIẾN 9A.jpg

HS:  NGUYỄN ĐÌNH HIẾN

Lớp:        9A

Môn :      Tin học

Giải:        Nhất

 HUYỀN 9B..jpg

HS:  ĐINH THỊ HUYỀN

Lớp:         9B

Môn :      Lịch sữ

Giải:  :     Nhì

 TRANG 9C.jpg

HS:  PHẠM THỊ QUỲNH TRANG

Lớp:         9C

Môn :      Lịch sữ

Giải:        Ba

 HÙNG 9A.jpg

HS:   DƯƠNG VIẾT HÙNG

Lớp:        9A

Môn :      Hóa học

Giải:        Khuyến khích

 TUẤN 9A.jpg

HS:   NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Lớp:         9A

Môn :      Hóa học

Giải:        Khuyến khích

          2. Thành tích cấp Huyện

           2.1. Văn hóa

           2.1.1 . Danh sách các học sinh đạt giải Nhất, Nhì

 LÊ NGUYÊN 8C.jpg

HS:     LÊ XUÂN NGUYÊN

Lớp:      8C

Môn :   Tin học

Giải:      Nhất

 TRÂM 8C..jpg

HS:  NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM

Lớp:      8C

Môn :    Lịch sữ

Giải:      Nhất

 TRANG 8A.jpg

HS:  VÕ HOÀNG NGỌC TRANG

Lớp:       8A

Môn :     Lịch sữ

Giải:       Nhất

 NHU NGỌC  8B.jpg

HS:   ĐINH PHAN NHƯ NGỌC

Lớp:        8B

Môn :     Vật Lý

Giải:       Nhì

 KIỀU 8C.jpg

HS:     NGUYỄN THỊ KIỀU

Lớp:       8C

Môn :   Lịch sữ

Giải:     Nhì

 THẮM 8C.jpg

HS:   NGUYỄN THỊ THU THẮM

Lớp:     8C

Môn :   Lịch sữ

Giải:     Nhì

 HỒNG 8A..jpg

HS:   ĐINH THỊ HỒNG

Lớp:     8A

Môn :   Lịch sữ

Giải:     Nhì

DIỆU LINH 8C..jpg 

HS:  NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

Lớp:      8A

Môn :    Lịch sữ

Giải:      Nhì

 QUỲNH LY 7C OK.jpg

HS: ĐINH THỊ QUỲNH LY

Lớp:  7C

Môn : Ngữ Văn

Giải:   Nhì

 HẢI YẾN 7B..jpg

HS: NGUYỄN THỊ  HẢI YẾN

Lớp:  7B

Môn : Ngữ Văn

Giải:   Nhì

 NHƯ MINH 7C..jpg

HS: ĐINH NHƯ MINH

Lớp:  7C

Môn : Toán 

Giải:   Nhì

         

           2.1.2. Danh sách học sinh đạt các giải  

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Nguyễn Thị Ngọc  Trâm

8C

Nhất

Lịch sử

2

Võ Hoàng Ngọc   Trang

8A

Nhất

Lịch sử

3

Lê Xuân  Nguyên

8C

Nhất

Tin học

4

Nguyễn Thị   Kiều

8C

Nhì

Lịch sử

5

Nguyễn Thị Thu  Thắm

8C

Nhì

Lịch sử

6

Đinh Thị  Hồng

8A

Nhì

Lịch sử

7

Nguyễn Thị Diệu  Linh

8A

Nhì

Lịch sử

8

Đinh Phan Như   Ngọc

8B

Nhì

Vật lý

9

Nguyễn Hữu Diễn

8C

Ba

Hóa học

10

Phạm Hoàng Minh An

8A

Ba

Hóa học

11

Đinh Như   Thịnh

8B

Ba

Tin học

12

Đinh Thị    Tuyên

8C

Ba

Vật lý

13

Nguyễn Thị Khánh   Ly

8A

Ba

Địa lý

14

Lê Thị Hồng   Nhung

8A

KK

Hóa học

15

Nguyễn Đăng  Tâm

8C

KK

Tin học

16

Nguyễn Văn   Kiên

8A

KK

Vật lý

17

Trương Thị Hồng  Nhung

8B

KK

Sinh học

18

Đinh Thị Thùy  Linh

8B

KK

Sinh học

19

Trần Thị Diệu  Hiền

8C

KK

Sinh học

20

Đinh Thị Quỳnh   Ly

7C

Nhì

Ngữ văn

21

Nguyễn Thị Hải Yến

7B

Nhì

Ngữ văn

22

Đinh Thị Hồng Vân

7C

Ba

Ngữ văn

23

Võ Thị Phương Nhi

7C

Ba

Ngữ văn

24

Nguyễn Thị Yến  Trang

7B

KK

Ngữ văn

25

Nguyễn Thị  Lài

7B

KK

Ngữ văn

26

Võ Thị Phương Linh

7C

KK

Ngữ văn

27

Đinh Như Minh

7C

Nhì

Toán

28

Phạm Thị Uyên Trang

7B

Ba

Toán

29

Đinh Bảo  Ngọc

7A

Ba

Toán

30

Nguyễn Thị Khánh  Ly

7A

KK

Toán

31

Võ Phước Đoàn Nguyên

7B

KK

Toán

32

Nguyễn Thành Minh

7B

KK

Toán

33

Đinh Thị Thanh Hiền

7C

Ba

Tiếng anh

34

Nguyễn Thị Ánh  Tuyết

7B

KK

Tiếng anh

35

Nguyễn Thị  Nhị

7C

KK

Tiếng anh

36

Đinh Phan Như Ngọc

8B

Ba

KHKT

37

Nguyễn Thị Lưu

9C

Ba

KHKT

 

          2.2. Năng khiếu

          2.2.1 . Danh sách các học sinh đạt giải Nhất, Nhì

 YẾN TRANG 7B.jpg

HS: NGUYỄN THỊ YẾN TRANG

Lớp:        7B

Môn : Cờ vua ( Độ tuổi 12-13)

Giải:  Nhất

 HẢO 9A.jpg

HS:  BÙI THỊ MINH HẢO

Lớp:       9A

Môn :   Điền kinh ( chạy 100m)

Giải:      Nhất

 NGUYÊN 7B..jpg

HS: VÕ PHƯỚC ĐOÀN NGUYÊN

Lớp:      7B

Môn :   Bơi lội

Giải:     Nhì

 TUẤN 8C.jpg

HS:       VÕ HUY TUẤN

Lớp:      8C

Môn : Điền kinh ( chạy 400m)

Giải:     Nhì

NGÂN 8C..jpg 

HS:  LÊ THỊ THÚY NGÂN

Lớp:   8C

Môn : Điền kinh ( chạy 1500m)

Giải:  Nhì

 CHUNG 8A.jpg

HS: VÕ THỊ CHUNG

Lớp:     8A

Môn :   Đẩy gậy

Giải:    Nhì

 

2.2.2 . Danh sách học sinh đạt các giải

           2.1.2. Danh sách học sinh đạt các giải  

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Bùi Thị Minh  Hảo

9A

Nhất

Chạy 100m

2

Nguyễn Thị Yến   Trang

7B

Nhất

Cờ vua

3

Võ Phước Đoàn  Nguyên

7B

Nhì

Bơi lội

4

Võ Huy    Tuấn

8C

Nhì

Chạy 400m

5

Lê Thị Thúy  Ngân

8C

Nhì

Chạy 1500m

6

Võ Thị    Chung

8A

Nhì

Đẩy gậy

7

Đinh Thi Mỹ    Linh

9C

Ba

Chạy 800m

8

Nguyễn Võ Văn   Tài

9C

Ba

Đẩy gậy

9

Nguyễn Văn Hùng

9A

Ba

Chạy 1500m

10

Trương Thị Mỹ   Trâm

9B

Ba

Đá cầu

11

Trương Thị Mỹ  Trâm

9B

Ba

Đá cầu

12

Nguyễn Tuấn Tài

9C

Ba

Đá cầu

13

Bùi Thị Minh Hảo

9A

Ba

Chạy 400m

14

Nguyễn Đăng Cường

9B

Ba

Đẩy gậy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn