THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 103
Số lượt truy cập: 3443282
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020


TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

1

 

Ngày 20/8/2019

Kế hoạch thu nộp năm học 2019 – 2020.

2

10/KH-THCSHT

Ngày 10/9/2019

Kế hoạch phòng chống bão lụt năm học 2019 – 2020.

3

15/KH-THCS

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch dạy ôn lớp 9 năm học 2019 – 2020.

4

14/KH-HT

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020.

5

16/KH-KTNBTH

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020.

6

29/KH-NT

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch nhà trường năm học 2019 – 2020.

7

24/QĐ-THCS

Ngày 30/9/2019

Quyết định về việc kiểm tra chuyên đề, toàn diện tháng 10 năm học 2019 - 2020

8

29/NQ-NT

Ngày 01/10/2019

Nghị quyết nhà trường năm học 2019 - 2020

9

48/KH-THCSHT

Ngày 02/10/2019 

 Kế hoạch bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp 

10

44/KH-THCSHT

Ngày 02/10/2019 

 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy

11

49/KH-THCSHT

Ngày 03/10/2019 

 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 

12

56/KH-PC

Ngày 05/10/2019

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường năm học 2019 - 2020

13

57/KH-CNTT

Ngày 05/10/2019 

Kế hoạch đẩy mạnh ứng dung CNTT trong nhà trường năm học 2019 - 2020

14

67/KH- TĐG 

Ngày 15/10/2019 

Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 


KẾ HOẠCH THÁNG

Tháng 8

Nội dung họp HĐSP T8

+ Đánh giá HĐ tháng 07

+ KH tháng 08

+ Đánh giá hoạt động tháng 8


Tháng 1

+ ND Họp HĐSP tháng 01

+ Kế hoạch tháng 01

+ KH kiểm tra nội bộ tháng 01

+ Đánh giá hoạt động tháng 01

Tháng 9

+ ND Họp HĐSP tháng 9

+ Kế hoạch tháng 9

+ Lịch trình hoạt động tháng 9

+ Đánh giá hoạt động tháng 9

Tháng 2

+ ND Họp HĐSP tháng 2

+ Kế hoạch tháng 2

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 2

+ Đánh giá hoạt động tháng 2

Tháng 10

+ ND Họp HĐSP tháng 10

Kế hoạch tháng 10

+ KH kiểm tra nội bộ tháng 10

+ Đánh giá hoạt động tháng 10

Tháng 3

+ ND Họp HĐSP tháng 3

+ Kế hoạch tháng 3

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 3

+ Đánh giá hoạt động tháng 3

Tháng 11

+ ND Họp HĐSP tháng 11

+ Kế hoạch tháng 11

+ QĐ  kiểm tra nội bộ tháng 11

+ Đánh giá hoạt động tháng 11

Tháng 4

+ ND Họp HĐSP tháng 4

+ Kế hoạch tháng 4

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 4

+ Đánh giá hoạt động tháng 4

Tháng 12

+ ND Họp HĐSP tháng 12

+ Kế hoạch tháng 12

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 12

+ Đánh giá hoạt động tháng 12

Tháng 5

+ ND Họp HĐSP tháng 5

+ Kế hoạch tháng 5

+ KH kiểm tra nội bộ tháng 5

+ Đánh giá hoạt động tháng 5

 


KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1

(Từ 12/8 đến 18/8 năm 2019)

  Tuần 20

(Từ 23/12 đến 29/12 năm 2019)

  Tuần 2

(Từ 19/8 đến 25/8 năm 2019)

  Tuần 21

(Từ 30/12 đến 05/01 năm 2020)

  Tuần 3

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

  Tuần 22

(Từ 06/01 đến  12/01 năm 2020)

  Tuần 4

(Từ 02/9 đến 08/9 năm 2019)

  Tuần 23

(Từ 13/01 đến 19/01 năm 2020)

  Tuần 5

(Từ 09/9 đến 15/9 năm 2019)

  Tuần 24

(Từ 20/01 đến 26/01 năm 2020)

  Tuần 6

(Từ 16/9 đến 22/9 năm 2019)

  Tuần 25

(Từ 27/1 đến 02/02 năm 2020)

  Tuần 7

(Từ 23/9 đến 29/9 năm 2019)

  Tuần 26

(Từ 03/02 đến 09/02 năm 2020)

  Tuần 8

(Từ 30/9 đến 06/10 năm 2019)

  Tuần 27

(Từ 10/02 đến 16/02 năm 2020)

  Tuần 9

(Từ 07/10 đến 13/10 năm 2019)

  Tuần 28

(Từ 17/02 đến 23/02 năm 2020)

  Tuần 10

(Từ 14/10 đến 20/10 năm 2019)

  Tuần 29

(Từ 24/02 đến 01/3 năm 2020)

  Tuần 11

(Từ 21/10 đến 27/10 năm 2019)

  Tuần 30

(Từ 02/3 đến 08/3 năm 2020)

  Tuần 12

(Từ 28/10 đến 03/11 năm 2019)

  Tuần 31

(Từ 09/3 đến 15/3 năm 2020)

  Tuần 13

(Từ 04/11 đến 10/11 năm 2019)

  Tuần 32

(Từ 16/3 đến 22/3 năm 2020)

  Tuần 14

(Từ 11/11 đến 17/11 năm 2019)

  Tuần 33

(Từ 23/3 đến 29/3 năm 2020)

  Tuần 15

(Từ 18/11 đến  24/11 năm 2019)

  Tuần 34

(Từ 30/03 đến 05/4 năm 2020)

  Tuần 16

(Từ 25/11 đến 01/12 năm 2019)

  Tuần 35

(Từ 06/04 đến 12/4 năm 2020)

  Tuần 17

(Từ 02/12 đến 08/12 năm 2019)

   Tuần 36

(Từ 13/4 đến 19/4 năm 2020)

   Tuần 18

(Từ 09/12 đến 15/12 năm 2019)

  Tuần 37

(Từ 20/4 đến 26/4 năm 2020)

 Tuần 19

(Từ 16/12 đến 22/12 năm 2019)

   Tuần 38

(Từ 27/04 đến 03/5 năm 2020)


 

  Tuần 39

(Từ 04/05 đến 10/05 năm 2020)

Tuần 40-> 43

(Từ 11/05  đến 17/05 năm 2020)

 Tuần 


  Tuần 

 

 

                                                THEO DÕI SỐ LƯỢNGLớp

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

6A

43

 

 

 

 

 

 

 

 

6B

42

 

 

 

 

 

 

 

 

6C

42

 

 

 

 

 

 

 

 

7A

38

 

 

 

 

 

 

 

 

7B

40

 

 

 

 

 

 

 

 

7C

38

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

36

 

 

 

 

 

 

 

 

8B

37

 

 

 

 

 

 

 

 

8C

37

 

 

 

 

 

 

 

 

9A

40

 

 

 

 

 

 

 

 

9B

39

 

 

 

 

 

 

 

 

9C

39

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG

471

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn