THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 52
Số lượt truy cập: 6268790
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021

    KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

1

 03/QĐ- THCSHT

 3/9/2020

 Quyết định ban hành PPCT 2020 - 2021

2

09/KH-THCSHT 

 14/9/2020

Kế hoạch PCBL năm học 2020 - 2021 

3

17/KH-THCSHT 

 24/9/2020

 Kế hoạch nhà trường năm học 2020- 2021

4

21/NQ- THCSHT 

 25/9/2020

 Nghị quyết nhà trường 2020 - 2021

5

22/QĐ- THCSHT 

 25/9/2020

Quy định xét danh hiệu thi đua 2020- 2021

6

23/QC- THCSHT 

 25/9/2020

 Quy chế dân chủ năm học 2020- 2021

7

24/QT- THCSHT 

 25/9/2020

 Quy tắc ứng xữ nhà giáo 2020- 2021

8

26/KH- THCSHT 

 1/10/2020

 Kế hoạch KTNB 2020 - 2021

9

27/QĐ- THCSHT 

 1/10/2020

Quyết định tổ KTNB tháng 10

10

35/KH- THCSHT 

 3/10/2020

Kế hoạch dạy ôn lớp 9 năm học 2020- 2021

11

36/KH- THCSHT 

 5/10/2020

Kế hoạch pháp chế năm học 2020 - 2021

12

40/QĐ- THCHT 

6/10/2020

 Quyết định ban hành PPCT điều chỉnh

13

49/KH- THCSHT 

 16/10/202

 Kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng CNTT

14

46a/KH -THCS

16/10/2020 

 Kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

15

52/KH- THCSHT 

 16/10/2020

 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ 

16

53/KH- THCSHT 

 16/10/2020

 Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp 

17

93/QĐ- THCSHT 

 4/12/2020

Quyết định thành lập tổ KTNB tháng 12 

18

95/QĐ- THCSHT 

 7/12/2020

 Quyết định thành lập HĐ coi chấm HK1

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

+Nội dung họp tháng 8  

Kế hoạch tháng 8

+ Đánh giá tháng 8

Tháng 1

+Nội dung họp tháng 1

Kế hoạch tháng 1

+ Đánh giá tháng 1

Tháng 9

+Nội dung họp tháng 9  

Kế hoạch tháng 9

+ Đánh giá tháng 9

Tháng 2

+Nội dung họp tháng 2   

Kế hoạch tháng 2

+ Đánh giá tháng 2

Tháng 10

+Nội dung họp tháng 10 

Kế hoạch tháng 10

+ Đánh giá tháng 10

Tháng 3

+Nội dung họp tháng 3  

Kế hoạch tháng 3

+ Đánh giá tháng 3

Tháng 11

+Nội dung họp tháng 11   

Kế hoạch tháng 11

+ Đánh giá tháng 11

Tháng 4

+Nội dung họp tháng 4  

Kế hoạch tháng 4

+ Đánh giá tháng 4

Tháng 12

+Nội dung họp tháng 12   

Kế hoạch tháng 12

+ Đánh giá tháng 12

Tháng 5

+Nội dung họp tháng 5  

Kế hoạch tháng 5

+ Đánh giá tháng 5

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 1

( Từ 31/8 đến 6/9/ 2020)

  Tuần 24

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 2

( Từ 07/9 đến 14/9/2020)

 Tuần 25

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 3

( Từ 14/9 đến 20/9/2020)

Tuần 26

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 4

( Từ 21/9 đến  27/9/2020)

  Tuần 27

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 5

( Từ  28.9 đến 3/10/2020)

 Tuần 28

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 6

( Từ 5/10 đến 11/10/2020)

Tuần 29

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 7

( Từ 12/10 đến 18/10/2020)

  Tuần 30

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 8

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 31

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 9

( Từ  26/10  đến  31/10/2020)

  Tuần 32

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 10

( Từ 2/11 đến 8/11/2020)

Tuần 33

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 11

( Từ 9/11 đến 15/11/2020)

Tuần 34

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 12

( Từ 16/11 đến  22/11/2020)

Tuần 35

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 13

( Từ  23/11 đến 29/11/2020)

Tuần 36

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 14

( Từ 30/11 đến 6/12/2020)

  Tuần 37

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 15

( Từ 7/12 đến 13/12/2020)

Tuần 38

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 16

( Từ 14/12 đến 20/12/2020)

Tuần 39

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 17

( Từ 21/12 đến 27/12/2020)

  Tuần 40

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 18

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 41

( Từ    đến   năm 2020)

 Tuần 19

( Từ  4/1đến  10/1/2020)

 Tuần 42

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 20

( Từ 11/01 đến 17/01/2021)

Tuần 43

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 21

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 44

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 22

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 45

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 23

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 46

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 47

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 48

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 49

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 50

( Từ    đến   năm 2021)

 

                                                THEO DÕI SỐ LƯỢNG

 

 

Lớp

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

6A

35

35

35

 

 

 

 

 

 

6B

35

35

36

 

 

 

 

 

 

6C

34

34

34

 

 

 

 

 

 

7A

42

42

42

 

 

 

 

 

 

7B

41

41

41

 

 

 

 

 

 

7C

42

42

42

 

 

 

 

 

 

8A

39

39

39

 

 

 

 

 

 

8B

40

40

40

 

 

 

 

 

 

8C

39

39

39

 

 

 

 

 

 

9A

36

36

36

 

 

 

 

 

 

9B

36

36

36

 

 

 

 

 

 

9C

37

37

37

 

 

 

 

 

 

TỔNG

456

456

457

 

 

 

 

 

 

NĂM HỌC 2019 - 2020
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - Hiệu trưởng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn