THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 227
Số lượt truy cập: 5355907
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020


TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

1

Ngày 20/8/2019

Kế hoạch thu nộp năm học 2019 – 2020.

2

10/KH-THCSHT

Ngày 10/9/2019

Kế hoạch phòng chống bão lụt năm học 2019 – 2020.

3

15/KH-THCS

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch dạy ôn lớp 9 năm học 2019 – 2020.

4

14/KH-HT

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020.

5

16/KH-KTNBTH

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020.

6

29/KH-NT

Ngày 16/9/2019

Kế hoạch nhà trường năm học 2019 – 2020.

7

24/QĐ-THCS

Ngày 30/9/2019

Quyết định về việc kiểm tra chuyên đề, toàn diện tháng 10 năm học 2019 - 2020

8

10/QĐ-HT

Ngày 01/10/2019

Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020

9

29/NQ-NT

Ngày 01/10/2019

Nghị quyết nhà trường năm học 2019 - 2020

10

48/KH-THCSHT

Ngày 02/10/2019

Kế hoạch bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp 

11

44/KH-THCSHT

Ngày 02/10/2019

Kế hoạch phòng cháy chữa cháy

12

49/KH-THCSHT

Ngày 03/10/2019

Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ

13

56/KH-PC

Ngày 05/10/2019

Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế trong nhà trường năm học 2019 - 2020

14

57/KH-CNTT

Ngày 05/10/2019

Kế hoạch đẩy mạnh ứng dung CNTT trong nhà trường năm học 2019 - 2020

15

67/KH- TĐG

Ngày 15/10/2019

Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục 

16

79/QĐ-THCS

Ngày 01/11/2019

Quyết định về việc kiểm tra toàn diện, chuyên đề tháng 11 năm học 2019 - 2020

17

99/QĐ-THCS

Ngày 02/12/2019

Quyết định về việc kiểm tra toàn diện, chuyên đề tháng 12 năm học 2019 - 2020

18

 129/QĐ-KTNBTH

Ngày 03/02/2020

Quyết định về việc kiểm tra toàn diện, chuyên đề tháng 02 năm học 2019 - 2020

19

132/KH-THCSHT

Ngày 04/02/2020

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra

20

133/QĐ-HT

Ngày 04/02/2020

Quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

21

165/QĐ- THCSHT Ngày 27/4/2020 Quyết định phê duyệt PPCT học kỳ 2 năm học 2019- 2020

22

173/QĐ - THCSHT Ngày 05/5/2020 Quyết định phê duyệt chế độ cho điểm học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

23

174/QĐ- THCSHT Ngày 05/05/2020 Quyết định phê duyệt hội đồng kiểm duyệt đề kiểm tra các môn học HK2 năm học 2019 - 2020

24

180/QĐ- THCSHT Ngày 01/6/2020 Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục ( điều chỉnh)

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31


KẾ HOẠCH THÁNG


Tháng 8

Nội dung họp HĐSP T8

Đánh giá HĐ tháng 07

KH tháng 08

Đánh giá hoạt động tháng 8

Tháng 2

ND Họp HĐSP tháng 2

Kế hoạch tháng 2

QĐ kiểm tra nội bộ tháng 2

Đánh giá hoạt động tháng 2

Tháng 9

ND Họp HĐSP tháng 9

Kế hoạch tháng 9

+ Lịch trình hoạt động tháng 9

Đánh giá hoạt động tháng 9

Tháng 3

ND Họp HĐSP tháng 3

Kế hoạch tháng 3

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 3

Đánh giá hoạt động tháng 3

Tháng 10

ND Họp HĐSP tháng 10

Kế hoạch tháng 10

QĐ kiểm tra nội bộ tháng 10

Đánh giá hoạt động tháng 10

Tháng 4

+ ND Họp HĐSP tháng 4

Kế hoạch tháng 4

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 4

+ Đánh giá hoạt động tháng 4

Tháng 11

ND Họp HĐSP tháng 11

Kế hoạch tháng 11

QĐ kiểm tra nội bộ tháng 11

Đánh giá hoạt động tháng 11

Tháng 5

+ ND Họp HĐSP tháng 5

+ Kế hoạch tháng 5

+ QĐ kiểm tra nội bộ tháng 5

+ Đánh giá hoạt động tháng 5

Tháng 12

ND Họp HĐSP tháng 12

Kế hoạch tháng 12

QĐ kiểm tra nội bộ tháng 12

Đánh giá hoạt động tháng 12

Tháng 6

+ ND Họp HĐSP tháng 6

+ Kế hoạch tháng 6

+ KH kiểm tra nội bộ tháng 6

+ Đánh giá hoạt động tháng 6

Tháng 1

ND Họp HĐSP tháng 01

Kế hoạch tháng 01

+ KH kiểm tra nội bộ tháng 01

Đánh giá hoạt động tháng 01

Tháng 7

+ ND Họp HĐSP tháng 7

+ Kế hoạch tháng 7

+ KH kiểm tra nội bộ tháng 7

+ Đánh giá hoạt động tháng 7


KẾ HOẠCH TUẦN


  Tuần 1

(Từ 12/8 đến 18/8 năm 2019)

  Tuần 20

(Từ 23/12 đến 29/12 năm 2019)

  Tuần 2

(Từ 19/8 đến 25/8 năm 2019)

  Tuần 21

(Từ 30/12 đến 05/01 năm 2020)

  Tuần 3

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

  Tuần 22

(Từ 06/01 đến  12/01 năm 2020)

  Tuần 4

(Từ 02/9 đến 08/9 năm 2019)

  Tuần 23

(Từ 13/01 đến 19/01 năm 2020)

  Tuần 5

(Từ 09/9 đến 15/9 năm 2019)

  Tuần 24

(Từ 20/01 đến 26/01 năm 2020)

  Tuần 6

(Từ 16/9 đến 22/9 năm 2019)

  Tuần 25

(Từ 27/1 đến 02/02 năm 2020)

  Tuần 7

(Từ 23/9 đến 29/9 năm 2019)

  Tuần 26

(Từ 03/02 đến 09/02 năm 2020)

  Tuần 8

(Từ 30/9 đến 06/10 năm 2019)

  Tuần 27

(Từ 10/02 đến 16/02 năm 2020)

  Tuần 9

(Từ 07/10 đến 13/10 năm 2019)

  Tuần 28

(Từ 17/02 đến 23/02 năm 2020)

  Tuần 10

(Từ 14/10 đến 20/10 năm 2019)

  Tuần 29

(Từ 24/02 đến 01/3 năm 2020)

  Tuần 11

(Từ 21/10 đến 27/10 năm 2019)

  Tuần 30

(Từ 02/3 đến 08/3 năm 2020)

  Tuần 12

(Từ 28/10 đến 03/11 năm 2019)

  Tuần 31

(Từ 09/3 đến 15/3 năm 2020)

  Tuần 13

(Từ 04/11 đến 10/11 năm 2019)

  Tuần 32

(Từ 16/3 đến 22/3 năm 2020)

  Tuần 14

(Từ 11/11 đến 17/11 năm 2019)

  Tuần 33

(Từ 23/3 đến 29/3 năm 2020)

  Tuần 15

(Từ 18/11 đến 24/11 năm 2019)

  Tuần 34

(Từ 30/03 đến 05/4 năm 2020)

  Tuần 16

(Từ 25/11 đến 01/12 năm 2019)

  Tuần 35

(Từ 06/04 đến 12/4 năm 2020)

  Tuần 17

(Từ 02/12 đến 08/12 năm 2019)

   Tuần 36

(Từ 13/4 đến 19/4 năm 2020)

  Tuần 18

(Từ 09/12 đến 15/12 năm 2019)

  Tuần 37

(Từ 20/4 đến 26/4 năm 2020)

 Tuần 19

(Từ 16/12 đến 22/12 năm 2019)

   Tuần 38

(Từ 27/04 đến 03/5 năm 2020)

Tuần 39

(Từ 04/5 đến 10/5 năm 2020)

Tuần 40

(Từ 11/5 đến 17/5 năm 2020)

Tuần 41

(Từ 18/5 đến 24/5 năm 2020)

Tuần 42

(Từ 25/5 đến 31/5 năm 2020)

Tuần 43

(Từ 1/6đến 7/6 năm 2020)

Tuần 44

(Từ 08/6 đến 14/6 năm 2020)

Tuần 45

(Từ 15/6 đến 21/6 năm 2020)

Tuần 46

(Từ 22/6 đến 28/6năm 2020)

Tuần 47

(Từ 29/6 đến 5/7 năm 2020)

Tuần 48

(Từ …/5 đến …/5 năm 2020)

Tuần 49

(Từ …/5 đến …/5 năm 2020)

Tuần 50

(Từ …/5 đến …/5 năm 2020)


                                                THEO DÕI SỐ LƯỢNG


 


Lớp

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

6A

43

43

42 

 42

41

 41

41 

 41

41 

41 

6B

42

42

42

 42

42

42 

 42

42 

42 

42 

6C

42

42

42

 42

42

42 

42 

42 

42 

42 

7A

38

38

38

38

38

 38

 38

38 

38 

 38

7B

40

40

40

40

40

40 

 40

40 

40 

 40

7C

38

38

38

38

38

 38

38 

38 

38

 38

8A

36

36

36

36

36

36 

36 

 36

 36

 36

8B

37

37

36

36

36

36 

 36

 36

36 

 36

8C

37

37

37

37

37

37 

 37

37 

37 

 37

9A

40

40

40

40

40

 40

40 

40 

 40

40 

9B

39

39

39

39

38

 38

38

 38

38

38 

9C

39

39

39 

39

39

39 

 39

39 

39

39 

TỔNG

471

471

469

469

467 

 467

 467

 467

467 

467 

 
NĂM HỌC 2018 - 2019
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Phó hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn