THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 15
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2021 - 2022

 KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

1

                          Số:  121 /QĐ-HT 

 Ngày 01 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN PÒNG, CHỐNG DỊCH COVID- 19 TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY NĂM HỌC 2021-2022 

2

Số: 129 KH-THCS                               

 Ngày 06 tháng 09 năm 2021

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVIT-19 TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY

NĂM HỌC 2021-2022

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

+ Kế hoạch tháng 8

+ Đánh giá tháng 8

Tháng 1

+ Kế hoạch tháng 1

+ Đánh giá tháng 1

Tháng 9

+ Kế hoạch tháng 9

+ Đánh giá tháng 9

Tháng 2

+ Kế hoạch tháng 2

+ Đánh giá tháng 2

Tháng 10

+ Kế hoạch tháng 10

+ Đánh giá tháng 10

Tháng 3

+ Kế hoạch tháng 3

+ Đánh giá tháng 3

Tháng 11

+ Kế hoạch tháng 11

+ Đánh giá tháng 11

Tháng 4

+ Kế hoạch tháng 4

+ Đánh giá tháng 4

Tháng 12

+ Kế hoạch tháng 12

+ Đánh giá tháng 12

Tháng 5

+ Kế hoạch tháng 5

+ Đánh giá tháng 5

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

( Từ             đến            )

  Tuần 24

( Từ             đến            )

Tuần 02

 ( Từ             đến            )

 Tuần 25

( Từ             đến            )

Tuần 03

 ( Từ             đến            )

Tuần 26

( Từ             đến            )

Tuần 04

 ( Từ             đến            )

  Tuần 27

( Từ             đến            )

Tuần 05

 ( Từ             đến            )

 Tuần 28

( Từ             đến            )

Tuần 06

 ( Từ             đến            )

Tuần 29

( Từ             đến            )

Tuần 07

 ( Từ             đến            )

  Tuần 30

( Từ             đến            )

Tuần 08

( Từ             đến            )

Tuần 31

( Từ             đến            )

 Tuần 09

( Từ             đến            )

Tuần 32

( Từ             đến            )

Tuần 10

( Từ             đến            )

Tuần 33

( Từ             đến            )

Tuần 11

( Từ             đến            )

Tuần 34

( Từ             đến            )

Tuần 12

( Từ             đến            )

Tuần 35

( Từ             đến            )

Tuần 13

( Từ             đến            )

Tuần 36

( Từ             đến            )

Tuần 14

( Từ             đến            )

 Tuần 37

( Từ             đến            )

Tuần 15

( Từ             đến            )

Tuần 38

( Từ             đến            )

Tuần 16

( Từ             đến            )

Tuần 39

( Từ             đến            )

Tuần 17

( Từ             đến            )

  Tuần 40

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 18

( Từ             đến            )

Tuần 41

( Từ    đến   năm 2020)

 Tuần 19

( Từ             đến            )

 Tuần 42

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 20

( Từ             đến            )

Tuần 43

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 21

( Từ             đến            )

Tuần 44

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 22

( Từ             đến            )

Tuần 45

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 23

( Từ             đến            )

Tuần 46

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 47

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 48

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 49

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 50

( Từ    đến   năm 2021)

 

                                                THEO DÕI SỐ LƯỢNG

 

 

Lớp

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

6A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NĂM HỌC 2020 - 2021
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn