THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 10
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 [Sau]
Tên tài liệu Download
KẾ HOẠCH THU NỘP NĂM HỌC 2020 - 2021
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ QUỶ XÃ HỘI HÓA
KẾ HOẠCH CÔNG KHAI CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2020- 2021
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 1 NĂM HỌC 2020 - 2021
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019- 2020
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁPHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 9 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 8 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 7 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 6 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 5 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 4 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 3 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 2 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 1 NĂM HỌC 2018- 2019
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ NĂM 2018
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2020
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2019 HIỆU PHÓ NGUYỄN ÁNH NGỌC
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2019 KẾ TOÁN DƯƠNG CÔNG TIỆN
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2019 CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐẶNG ĐÌNH THANH
BIÊN BẢN DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐIỀU CHỈNH)
BIÊN BẢN DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH THƯC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 – 2020
DỰ THẢO QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019 - 2020
DỰ THẢO QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM HỌC 2019 - 2020.
DỰ THẢO XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020.
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020.
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019
QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2019[1] 2 3 4 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn