THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 190
Số lượt truy cập: 5065445
QUANG CÁO
[1] 2 3 4 [Sau]
Tên tài liệu Download
PHIẾU ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHIẾU ĐÁNH GIÁPHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 9 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 8 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 7 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 6 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 5 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 4 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 3 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 2 NĂM HỌC 2018- 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 1 NĂM HỌC 2018- 2019
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ NĂM 2018
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2020
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2019 HIỆU PHÓ NGUYỄN ÁNH NGỌC
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2019 KẾ TOÁN DƯƠNG CÔNG TIỆN
BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2019 CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐẶNG ĐÌNH THANH
BIÊN BẢN DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2019 - 2020 (ĐIỀU CHỈNH)
BIÊN BẢN DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM HỌC 2019 - 2020
KẾ HOẠCH THƯC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 – 2020
DỰ THẢO QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2019 - 2020
DỰ THẢO QUY TẮC ỨNG XỬ NĂM HỌC 2019 - 2020.
DỰ THẢO XÉT THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020.
KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019 - 2020.
QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2019
QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2019
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH LẦN 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
Thông tư 20 ngày 22/8/2018 Bộ GD- ĐT về chuẩn nghề nghiệp giáo viên
CÔNG KHAI THEO TT 36
BIÊN BẢN KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ PHÒNG GIÁO DỤC
QUYẾT TOÁN 2016[1] 2 3 4 [Sau]
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Phó hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn