THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

12

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

(Từ    )

Tuần 02

(Từ    )

Tuần 03

(Từ    )

Tuần 04

(Từ    )

Tuần 05

(Từ    )

Tuần 06

(Từ    )

Tuần 07

(Từ    )

Tuần 08

(Từ    )

Tuần 09

(Từ    )

Tuần 10

(Từ    )

Tuần 11

(Từ    )

Tuần 12

(Từ    )

Tuần 13

(Từ    )

Tuần 14

(Từ    )

Tuần 15

(Từ    )

Tuần 16

(Từ    )

Tuần 17

(Từ    )

Tuần 18

(Từ    )

Tuần 19

(Từ    )

Tuần 20

(Từ    )

Tuần 21

(Từ    )

Tuần 22

(Từ    )

Tuần 23

(Từ    )

Tuần 24

(Từ    )

Tuần 25

(Từ    )

Tuần 26

(Từ    )

Tuần 27

(Từ    )

Tuần 28

(Từ    )

Tuần 29

(Từ    )

Tuần 30

(Từ    )

Tuần 31

(Từ    )

Tuần 32

(Từ    )

Tuần 33

(Từ    )

Tuần 34

(Từ    )

Tuần 35

(Từ    )

Tuần 36

(Từ    )

Tuần 37

(Từ    )

Tuần 38

(Từ    )

Tuần 39

(Từ    )

Tuần 40

(Từ    )

 

Nhân viên thư viện: Võ Thị Nhàn

NĂM HỌC 2020 - 2021
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn