THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 64
Số lượt truy cập: 6268790
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021

Doi-TN1.jpg

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021


TT

Ngày ban hành

Nội dung

1

 05/9/2020

 Tiêu chí thi đua năm học 2020- 2021

2

 05/9/2020

 Chủ điểm thi đua đợt 1

3

 01/11/2020

 Chủ điểm thi đua đợt 2

4

 03/11/2020

 Kế hoạch viết tập san

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

 

 

 

 

 KẾT QUẢ THI ĐUA HÀNG TUẦN 


                                                      HỌC KÌ I

Tuần 1

                         (Từ     đến     năm 2020)

Tuần 2

                      (Từ 7/9    đến 13/9/2020)

Tuần 3

(Từ 14/9 đến 20/9 2020)

Tuần 4

(Từ  21/9 đến  27/9/2020)

Tuần 5

(Từ  28/9 đến 03/10/2020)

Tuần 6

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 7

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 8

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 9

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 10

(Từ     đến     năm 2020)

                                                      KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT I

Tuần 11

                         (Từ 09/11 đến 13/11/2020)

Tuần 12

                      (Từ 16/11 đến 19/11/2020)

Tuần 13

(Từ  23/11  đến  28/11/2020)

Tuần 14

(Từ 30/11 đến 05/12/2020)

Tuần 15

(Từ 07/12  đến 12/12/2020)

Tuần 16

(Từ  14/12 đến 19/12/2020)

Tuần 17

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 18

(Từ     đến     năm 2020)

SƠ KẾT HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

Tuần 19

                         (Từ     đến     năm 2020)

Tuần 20

                      (Từ     đến     năm 2020)

Tuần 21

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 22

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 23

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 24

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 25

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 26

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 27

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 28

(Từ     đến     năm 2020)

KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT 3

Tuần 29

                         (Từ     đến     năm 2020)

Tuần 30

                      (Từ     đến     năm 2020)

Tuần 31

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 32

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 33

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 34

(Từ     đến     năm 2020)

Tuần 35

(Từ     đến     năm 2020)

 

TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM


NĂM HỌC 2019 - 2020 NĂM HỌC 2018- 2019 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN - LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2015 - 2016 KẾ HOẠCH CHI ĐOÀN 2014-2015
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - Hiệu trưởng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn