THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 16
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2021 - 2022

Doi-TN1.jpg

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

 

TT

Ngày ban hành

Nội dung

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2021 – 2022

  

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

 

KẾT QUẢ THI ĐUA HÀNG TUẦN 

 

HỌC KÌ I

Tuần 1

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 2

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 3

   (Từ     đến     năm 2021)

Tuần 4

       (Từ     đến     năm 2021)

Tuần 5

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 6

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 7

(Từ     đến     năm 2021

Tuần 8

(Từ     đến     năm 2021

Tuần 9

(Từ     đến     năm 2021

Tuần 10

(Từ     đến     năm 2021

KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT I

Tuần 11

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 12

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 13

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 14

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 15

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 16

(Từ     đến     năm 2021)

Tuần 17

(Từ     đến     năm 2021

Tuần 18

(Từ     đến     năm 2021

SƠ KẾT HỌC KÌ I

HỌC KÌ II

Tuần 19

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 20

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 21

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 22

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 23

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 24

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 25

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 26

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 27

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 28

(Từ     đến     năm 2022)

KẾT QUẢ THI ĐUA ĐỢT 3

Tuần 29

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 30

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 31

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 32

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 33

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 34

(Từ     đến     năm 2022)

Tuần 35

(Từ     đến     năm 2022)

 

TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM

 

NĂM HỌC 2020 - 2021
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn