THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2021 - 2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021- 2022

 

TT

Ngày ban hành

Nội dung

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

                                                                                   

KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2021- 2022

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2022

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 Tuần 01

( Từ     đến     2021)

  Tuần 24

( Từ    đến     2022)

Tuần 02

( Từ     đến     2021)

Tuần 25

( Từ    đến     2022)

Tuần 03

( Từ     đến     2021)

Tuần 26

( Từ    đến     2022)

 Tuần 04

( Từ     đến     2021)

  Tuần 27

( Từ    đến     2022)

 Tuần 05

( Từ     đến     2021)

 Tuần 28

( Từ    đến     2022)

Tuần 06

( Từ     đến     2021)

Tuần 29

( Từ    đến     2022)

Tuần 07

( Từ    đến     2021)

 Tuần 30

( Từ    đến     2022)

Tuần 08

( Từ    đến     2021)

Tuần 31

( Từ    đến     2022)

Tuần 09

( Từ    đến     2021)

  Tuần 32

( Từ    đến     2022)

Tuần 10

( Từ    đến     2021)

Tuần 33

( Từ    đến     2022)

Tuần 11

( Từ    đến     2021)

Tuần 34

( Từ    đến     2022)

Tuần 12

( Từ    đến     2021)

Tuần 35

( Từ    đến     2022)

Tuần 13

( Từ    đến     2021)

Tuần 36

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 14

( Từ    đến     2021)

Tuần 37

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 15

( Từ    đến     2021)

Tuần 38

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 16

( Từ    đến     2021)

Tuần 39

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 17

( Từ    đến     2021)

Tuần 40

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 18

( Từ    đến     2021)

Tuần 41

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 19

( Từ    đến     2021)

Tuần 42

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 20

( Từ    đến     2021)

Tuần 43

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 21

( Từ    đến     2021)

Tuần 44

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 22

( Từ    đến     2022)

Tuần 45

( Từ    đến   năm 2022)

Tuần 23

( Từ    đến     2022)

Tuần 46

( Từ    đến   năm 2022)

 


NĂM HỌC 2020 - 2021
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn