THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 38
Số lượt truy cập: 6268790
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021


TT

Ngày ban hành

Nội dung

1

 Ngày 20/9/2020

 KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2020-2021

2

 Ngày 03/10/2020

 KẾ HOẠCH TỔ NĂM HỌC 2020-2021

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 


KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN

           


Tuần 1

( Từ  07/9 đến 12/9/2020)

  Tuần 24

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 2

( Từ 14/9 đến 19/9/2020)

 Tuần 25

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 3

( Từ 21/9 đến 26/9/2020)

Tuần 26

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 4

( Từ 28/9 đến 03/10/2020)

  Tuần 27

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 5

( Từ 05/10 đến 10/10/2020)

 Tuần 28

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 6

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 29

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 7

( Từ    đến   năm 2020)

  Tuần 30

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 8

( Từ 26/10 đến 31/10/2020)

Tuần 31

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 9

( Từ 02/11 đến 07/11/2020)

  Tuần 32

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 10

( Từ 9/11 đến 14/11/2020)

Tuần 33

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 11

( Từ 16/11 đến 21/11/2020)

Tuần 34

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 12

( Từ  23/11 đến 28/11/2020)

Tuần 35

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 13

( Từ  30/11 đến 05/12/2020)

Tuần 36

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 14

( Từ 07/12 đến 12/12/2020)

  Tuần 37

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 15

( Từ 14/12 đến 19/12/2020)

Tuần 38

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 16

( Từ 21/12 đến 26/12/2020)

Tuần 39

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 17

( Từ  28/12 đến 02/01/2021)

  Tuần 40

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 18

( Từ 04/01 đến 09/01/2021)

Tuần 41

( Từ    đến   năm 2020)

 Tuần 19

( Từ    đến   năm 2020)

 Tuần 42

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 20

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 43

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 21

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 44

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 22

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 45

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 23

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 46

( Từ    đến   năm 2021)


NĂM HỌC 2019 - 2020 NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016 NĂM HỌC 2014 - 2015
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - Hiệu trưởng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn