THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 81
Số lượt truy cập: 3443282
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020


TT

Số

Ngày ban hành

Nội dung

1

61/KH-BDTX

11/4/2019

Kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020

2

02/QĐ-THCSHT

24/8/2019

QĐ V/v thực hiện nội dung, chương trình dạy học năm học 2019 - 2020 

3

 

 

Chế độ kiểm tra, cho điểm các môn học năm học 2019 - 2020

4

17/QĐ–CMTHCS HT

17/9/2019

QĐ Về việc ban hành quy chế chuyên môn năm học 2019 - 2020

5

30/KH-CMTHCSHT

2/10/2019

Kế hoạch chỉ đạo  hoạt động chuyên môn năm học: 2019 - 2020

6

31/KH-THCSHT

2/10/2019

Kế hoạch tổ chức thi hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2019 - 2020

7

32/KH-CMTHCSHT

2/10/2019

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp huyện năm học  2019 - 2020

8

27/QĐ- THCSHT 

1/10/2019 

 kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10

9

33/KH-THCSHT 

2/10/2019 

 Kế hoạch chỉ đạo an toàn giao thông 2019- 2020

10

34/KH-THCSHT 

2/10/2019 

 Kế hoạch chỉ đạo ĐMPPDH và KTĐG

11

35/KH-THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo HĐTC và TDTT  

12

36/KH-THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động đoàn  thể  

13

37/KH -THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thiết bị 

14

39/KH- THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch hoạt động hướng nghiệp 

15

40/KH - THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện 

16

42/KH- THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo lao động 

17

43/KH - THCSHT

2/10/2019 

Kế hoạch phòng chống ma túy và các TNXH

18

45/KH- THCS HT 

2/10/2019 

Kế hoạch phổ cập bơi và phòng chống đối nước 

19

46/KH -THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch xây dựng THAT 

20

47/KH - THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch xây dựng THTT- HSTC 

 21

50/KH - THCSHT 

3/10/2019 

Kế hoạch thao giảng và thực hiện chuyên đề CM 

22

51/KH- THCSHT 

3/10/2019 

Kế hoạch BD HSG HSNK

23

52/KH - THCSHT 

3/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động y tế

24

55/KH - THCSHT 

4/10/2019 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện 

25

63/KH- THCSHT 

14/10/2019 

Kế hoạch tư vấn tâm lí học đường

26

66/PC - THCSHT 

14/10/2019 

Phân công nhiệm vụ tổ tư vấn tâm lí học đường

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 


KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2019 - 2020


KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2019

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2020


KẾ HOẠCH TUẦN

  Tuần 1

(Từ 26/8 đến 01/9 năm 2019)

  Tuần 18

(Từ 24/12   đến 28/12   năm 2019)

  Tuần 2

(Từ 02/9 đến 08/9 năm 2019)

  Tuần 19

(Từ 30/12   đến 04/1   năm 2020)

  Tuần 3

(Từ 09/9 đến 15/9 năm 2019)

  Tuần 20

(Từ 06/12   đến  11/1  năm 2020)

  Tuần 4

(Từ 16/9 đến 22/9 năm 2019)

  Tuần 21

(Từ 13/01   đến 18/01   năm 2020)

  Tuần 5

(Từ 23/9 đến 29/9 năm 2019)

  Tuần 22

(Từ 20/01   đến 25/01   năm 2020)

  Tuần 6

(Từ 30/9 đến 06/10 năm 2019)

  Tuần 23

(Từ 27/1  đến 31/01   năm 2020)

  Tuần 7

(Từ 07/10 đến 13/10 năm 2019)

  Tuần 24

(Từ 03/02   đến 08/02   năm 2020)

  Tuần 8

(Từ 14/10 đến 20/10 năm 2019)

  Tuần 25

(Từ 10/02   đến 15/02   năm 2020)

  Tuần 9

(Từ 21/10 đến 27/10 năm 2019)

  Tuần 26

(Từ 17/02   đến 22/02   năm 2020)

  Tuần 10

(Từ 28/10 đến 04/11 năm 2019)

  Tuần 27

(Từ 24/02   đến 29/02   năm 2020)

  Tuần 9

(Từ 21/10   đến  26/10  năm 2019)

  Tuần 28

(Từ 02/03   đến  07/03  năm 2020)

  Tuần 10

(Từ 28/10   đến  2/11  năm 2019)

  Tuần 29

(Từ 09/03   đến 14/03  năm 2020)

  Tuần 11

(Từ 04/11   đến 09/11   năm 2019)

  Tuần 30

(Từ 16/03   đến 21/03   năm 2020)

  Tuần 12

(Từ 11/11   đến 16/11   năm 2019)

  Tuần 31

(Từ 23/03   đến 28/03   năm 2020)

  Tuần 13

(Từ 18/11  đến  23/11  năm 2019)

  Tuần 32

(Từ 30/03   đến  04/04 năm 2020)

  Tuần 14

(Từ 25/11   đến 30/11   năm 2019)

  Tuần 33

(Từ 06/04   đến 11/04  năm 2020)

  Tuần 15

(Từ 2/12   đến 07/12   năm 2019)

   Tuần 34

(Từ 13/04   đến 18/04   năm 2020)

   Tuần 16

(Từ 09/12   đến  14/12 năm 2019)

  Tuần 35

(Từ 20/04    đến 25/04   năm 2020)

 Tuần 17

(Từ 16/12   đến  21/12  năm 2019)

   Tuần 36

(Từ 27/04    đến  02/05  năm 2020)


 

  Tuần 37

(Từ 04/05  đến  09/05 năm 2020)

Tuần 

(Từ 11/05    đến 16/05   năm 2020)

 Tuần 


  Tuần 

 

 

NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn