THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 12
Số lượt truy cập: 7035307
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2021-2022

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2021 - 2022

TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

1  

Số:135/KH-      THCS                                          Ngày 10 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến - Năm học 2021-2022

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

KẾ HOẠCH THÁNG

 

Tháng 8

+ Kế hoạch tháng 8

+ Đánh giá tháng 8

Tháng 1

+ Kế hoạch tháng 1

+ Đánh giá tháng 1

Tháng 9

+ Kế hoạch tháng 9

+ Đánh giá tháng 9

Tháng 2

+ Kế hoạch tháng 2

+ Đánh giá tháng 2

Tháng 10

+ Kế hoạch tháng 10

+ Đánh giá tháng 10

Tháng 3

+ Kế hoạch tháng 3

+ Đánh giá tháng 3

Tháng 11

+ Kế hoạch tháng 11

+ Đánh giá tháng 11

Tháng 4

+ Kế hoạch tháng 4

+ Đánh giá tháng 4

Tháng 12

+ Kế hoạch tháng 12

+ Đánh giá tháng 12

Tháng 5

+ Kế hoạch tháng 5

+ Đánh giá tháng 5

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

Tuần 01

( Từ             đến            )

Tuần 24

( Từ             đến            )

Tuần 02

( Từ             đến            )

Tuần 25

( Từ             đến            )

Tuần 03

( Từ             đến            )

Tuần 26

( Từ             đến            )

Tuần 04

( Từ             đến            )

Tuần 27

( Từ             đến            )

Tuần 05

( Từ             đến            )

Tuần 28

( Từ             đến            )

Tuần 06

( Từ             đến            )

Tuần 29

( Từ             đến            )

Tuần 07

( Từ             đến            )

Tuần 30

( Từ             đến            )

Tuần 08

( Từ             đến            )

Tuần 31

( Từ             đến            )

Tuần 09

( Từ             đến            )

Tuần 32

( Từ             đến            )

Tuần 10

( Từ             đến            )

Tuần 33

( Từ             đến            )

Tuần 11

( Từ             đến            )

Tuần 34

( Từ             đến            )

Tuần 12

( Từ             đến            )

Tuần 35

( Từ             đến            )

Tuần 13

( Từ             đến            )

Tuần 36

( Từ             đến            )

Tuần 14

( Từ             đến            )

Tuần 37

( Từ             đến            )

Tuần 15

( Từ             đến            )

Tuần 38

( Từ             đến            )

Tuần 16

( Từ             đến            )

Tuần 39

( Từ             đến            )

Tuần 17

( Từ             đến            )

Tuần 40

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 18

( Từ             đến            )

Tuần 41

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 19

( Từ             đến            )

Tuần 42

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 20

( Từ             đến            )

Tuần 43

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 21

( Từ             đến            )

Tuần 44

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 22

( Từ             đến            )

Tuần 45

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 23

( Từ             đến            )

Tuần 46

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 47

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 48

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 49

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 50

( Từ    đến   năm 2021)

 

NĂM HỌC 2019 - 2020 NĂM HỌC 2020 - 2021
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - HT 
Nguyễn Thị Minh - Admin 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn