THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 106
Số lượt truy cập: 4759963
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020


TT

Số

Ngày ban hành

Nội dung

1

61/KH-BDTX

11/4/2019

Kế hoạch BDTX năm học 2019 - 2020

2

02/QĐ-THCSHT

24/8/2019

QĐ V/v thực hiện nội dung, chương trình dạy học năm học 2019 - 2020 

3

 

24/8/2019  

Chế độ kiểm tra, cho điểm các môn học năm học 2019 - 2020

4

17/QĐ–CMTHCS HT

17/9/2019

QĐ Về việc ban hành quy chế chuyên môn năm học 2019 - 2020

5

30/KH-CMTHCSHT

2/10/2019

Kế hoạch chỉ đạo  hoạt động chuyên môn năm học: 2019 - 2020

6

31/KH-THCSHT

2/10/2019

Kế hoạch tổ chức thi hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2019 - 2020

7

32/KH-CMTHCSHT

2/10/2019

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên tham gia dự thi GVDG cấp huyện năm học  2019 - 2020

8

27/QĐ- THCSHT 

1/10/2019 

 kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 10

9

33/KH-THCSHT 

2/10/2019 

 Kế hoạch chỉ đạo an toàn giao thông 2019- 2020

10

34/KH-THCSHT 

2/10/2019 

 Kế hoạch chỉ đạo ĐMPPDH và KTĐG

11

35/KH-THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo HĐTC và TDTT  

12

36/KH-THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động đoàn  thể  

13

37/KH -THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thiết bị 

14

39/KH- THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch hoạt động hướng nghiệp 

15

40/KH - THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động thư viện 

16

42/KH- THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo lao động 

17

43/KH - THCSHT

2/10/2019 

Kế hoạch phòng chống ma túy và các TNXH

18

45/KH- THCS HT 

2/10/2019 

Kế hoạch phổ cập bơi và phòng chống đối nước 

19

46/KH -THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch xây dựng THAT 

20

47/KH - THCSHT 

2/10/2019 

Kế hoạch xây dựng THTT- HSTC 

 21

50/KH - THCSHT 

3/10/2019 

Kế hoạch thao giảng và thực hiện chuyên đề CM 

22

51/KH- THCSHT 

3/10/2019 

Kế hoạch BD HSG HSNK

23

52/KH - THCSHT 

3/10/2019 

Kế hoạch chỉ đạo hoạt động y tế

24

55/KH - THCSHT 

4/10/2019 

Kế hoạch thi KHKT cấp huyện 

25

63/KH- THCSHT 

14/10/2019 

Kế hoạch tư vấn tâm lí học đường

26

66/PC - THCSHT 

14/10/2019 

Phân công nhiệm vụ tổ tư vấn tâm lí học đường

27

74/KH - THCSHT 

25/10/2019 

Kế hoạch dạy học song ngữ môn Toán

28

75/KH- THCS HT 

25/10/2019 

Kế hoạch hoạt động CLB Tiếng Anh

29

75b/KH- THCSHT 

25/10/2019 

Kế hoạch hoạt động câu lạc bộ hò khoan

30

78/HD- THCS HT 

29/10/2019 

Hướng  dẫn ra đề thi học kì và THPT

31

77/KH- THCSHT 

29/10/2019 

 Kế hoạch thiết kế bai giảng Elening

 32

80/KH- THCSHT 

01/11/2019 

 Kế hoạch KTNB tháng 11

 33

84/KH- THCSHT 

15/11/2019 

 Kế hoạch đánh giá ngoài kì 1 

34 

 89/ KH - THCSHT  

26/11/2019 

 Kế hoạch kiểm tra học kì 1

35 

106/KH - THCSHT 

2/12/2019 

 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 12

36 

 

20/01/2020  

 Báo cáo sơ kết chuyên môn 

37 

131/KH-THCSHT 

04/02/2020 

 Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Tuần 1

(Từ 26/8 đến 01/9/2019)

  Tuần 20

(Từ 06/01 đến 12/01/2020)

  Tuần 2

(Từ 02/9 đến 08/9/2019)

  Tuần 21

(Từ 13/01 đến 19/01/2020)

  Tuần 3

(Từ 09/9 đến 15/9/2019)

  Tuần 22

(Từ 20/01 đến 26/01/2020)

  Tuần 4

(Từ 16/9 đến 22/9/2019)

  Tuần 23

(Từ 27/01 đến 02/02/2020)

  Tuần 5

(Từ 23/9 đến 29/9/2019)

  Tuần 24

(Từ 03/02 đến 09/02/2020)

  Tuần 6

(Từ 30/9 đến 06/10/2019)

  Tuần 25

(Từ 10/02 đến 16/02/2020)

  Tuần 7

(Từ 07/10 đến 13/10/2019)

  Tuần 26

(Từ 17/02 đến 23/02/2020)

  Tuần 8

(Từ 14/10 đến 20/10/2019)

  Tuần 27

(Từ 24/02 đến 01/03/2020)

  Tuần 9

(Từ 21/10 đến 27/10/2019)

  Tuần 28

(Từ 02/03 đến  08/03/2020)

  Tuần 10

(Từ 28/10 đến 03/11/2019)

  Tuần 29

(Từ 09/03 đến 15/03/2020)

  Tuần 11

(Từ 04/11 đến 10/11/2019)

  Tuần 30

(Từ 16/03 đến 22/03/2020)

  Tuần 12

(Từ 11/11 đến 17/11/2019)

  Tuần 31

(Từ 23/03 đến 29/03/2020)

  Tuần 13

(Từ 18/11 đến 24/11/2019)

  Tuần 32

(Từ 30/03 đến 05/04/2020)

  Tuần 14

(Từ 25/11 đến 01/12/2019)

  Tuần 33

(Từ 06/04 đến 12/04/2020)

  Tuần 15

(Từ 02/12 đến 08/12/2019)

  Tuần 34

(Từ 13/04 đến 19/04/2020)

  Tuần 16

(Từ 09/12 đến 15/12/2019)

  Tuần 35

(Từ 20/04 đến 26/04/2020)

  Tuần 17

(Từ 16/12 đến 22/12/2019)

  Tuần 36

(Từ 27/04 đến 03/05/2020)

   Tuần 18

(Từ 23/12 đến 29/12/2019)

  Tuần 37

(Từ 04/05 đến 10/05/2020)

 Tuần 19

(Từ 30/12/2019 đến 05/01/2020)

 Tuần 38

(Từ 11/05 đến 17/05/2020)

Tuần 39

(Từ 17/05 đến 24/05/2020)

Tuần 40

(Từ 25/05 đến 31/05/2020)

Tuần 41

(Từ 01/06 đến 7/06/2020)

Tuần 42

(Từ 08/06 đến 14/06/2020)

Tuần 43

(Từ 15/06 đến 21/06/2020)

Tuần 44

(Từ 22 /06 đến 28/06/2020)

Tuần 45

(Từ 29/06 đến 05/07/2020)

Tuần 46

(Từ 06/07 đến 12/07/2020)

Tuần 47

(Từ 13/07 đến 19/07/2020)

Tuần 48

(Từ 20/06 đến 26/06/2020)

Tuần 49

(Từ 27/07 đến 02/08/2020)

Tuần 50

(Từ 03/08 đến 09/08/2020)

NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Phó hiệu trưởng
Bùi Công Luân
Bùi Công Luân
Quản trị mạng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn