THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 80
Số lượt truy cập: 5378298
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021


TT

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

33

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 


KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 


KẾ HOẠCH THÁNG 8/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 12/202

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 

 

 

  Tuần 1

(Từ 31/8 đến 6/9 năm 2020)

  Tuần 20

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 2

(Từ 7/9 đến 13/9 năm 2020)

  Tuần 21

(Từ      đến       năm 2021)

  Tuần 3

(Từ 14/9 đến 20/9 năm 2020)

  Tuần 22

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 4

(Từ 21/9 đến 27/9 năm 2020)

  Tuần 23

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 5

(Từ 28/9 đến 4/10 năm 2020)

  Tuần 24

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 6

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 25

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 7

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 26

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 8

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 27

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 9

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 28

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 10

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 29

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 11

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 30

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 12

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 31

(Từ      đến      năm 2021)

  Tuần 13

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 32

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 14

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 33

 (Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 15

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 34

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 16

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 35

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 17

(Từ     đến     năm 2020)

   Tuần 36

(Từ     đến      năm 2021)

  Tuần 18

(Từ     đến     năm 2020)

  Tuần 37

((Từ     đến      năm 2021)

 Tuần 19

(Từ     đến     năm 2020)

   Tuần 38

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 39

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 40

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 41

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 42

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 43

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 44

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 45

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 46

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 47

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 48

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 49

(Từ     đến      năm 2021)

Tuần 50

(Từ     đến      năm 2021)


NĂM HỌC 2019 - 2020 NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Phó hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn