THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 37
Số lượt truy cập: 6263367
QUANG CÁO
NĂM HỌC 2020 - 2021


KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021


TT

Ngày ban hành

Nội dung

1

 28/9/2020

 KẾ HOẠCH TỔ

2

 01/10/2020

 KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

3

 02/10/2020

 KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ

4

 18/10/2020

 KẾ HOẠCH DẠY SONG NGỮ

5

 22/6/2020

 KẾ HOẠCH BDTX

6

 07/10/2020

 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN MÔN

7

 01/10/2020

 KẾ HOẠCH DỰ GIỜ, THAO GIẢNG

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 


KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2020 - 2021

 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 1/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 9/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 2/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 4/2021

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2021

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN

 


    

Tuần 1

( Từ 07/9 đến 12/9/2020)

  Tuần 24

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 2

( Từ 14/9 đến 19/9/2020)

 Tuần 25

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 3

( Từ 21/9 đến 26/9/2020)

Tuần 26

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 4

( Từ 28/9 đến 03/10/2020)

  Tuần 27

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 5

( Từ 05/10 đến 10/10/2020)

 Tuần 28

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 6

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 29

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 7

( Từ    đến   năm 2020)

  Tuần 30

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 8

( Từ 26/10 đến 31/10/2020)

Tuần 31

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 9

( Từ 02/11 đến 07/11/2020)

  Tuần 32

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 10

( Từ 09/11 đến 14/11/2020)

Tuần 33

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 11

( Từ 16/11 đến 21/11/2020)

Tuần 34

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 12

( Từ 23/11 đến 28/11/2020)

Tuần 35

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 13

( Từ 30/11 đến 05/12/2020)

Tuần 36

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 14

( Từ 07/12 đến 12/12/2020)

  Tuần 37

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 15

( Từ 14/12 đến 19/12/2020)

Tuần 38

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 16

( Từ 21/12 đến 26/12/2020)

Tuần 39

( Từ    đến   năm 2021)

 Tuần 17

( Từ 28/12 đến 02/01/2021)

  Tuần 40

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 18

( Từ 04/01 đến 09/01/2021)

Tuần 41

( Từ    đến   năm 2020)

 Tuần 19

( Từ    đến   năm 2020)

 Tuần 42

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 20

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 43

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 21

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 44

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 22

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 45

( Từ    đến   năm 2021)

Tuần 23

( Từ    đến   năm 2020)

Tuần 46

( Từ    đến   năm 2021)

NĂM HỌC 2019 - 2020 NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2016 - 2017 NĂM HỌC 2015 - 2016 NĂM HỌC 2017 - 2018 NĂM HỌC 2014-2015
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - Hiệu trưởng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn