THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 108
Số lượt truy cập: 5355907
QUANG CÁO
BÀI PHÁT BIỂU PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2019 CỦA LÃNH ĐẠO XÃ HƯNG THỦY 09/10/2019 10:38:44 SA
Kính thưa các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy! Kính thưa các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của xã Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường MN, TH, THCS, cán bộ, học viên Trung tâm học tập cộng đồng, các cháu học sinh trường THCS Hưng Thủy!

      050d78eada883cd66599.jpg

           Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học, xem đó là nền tảng cho mọi thắng lợi. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Bác Hồ đã từng khẳng định“ Thế giới tiến bộ không ngừng ai không học là lùi”; “ Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, tự học và học tập suốt đời như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt.

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm trở lại đây, GD&ĐT đã phát triển mạnh mẽ, ý thức học tập suốt đời đã thấm sâu vào từng dòng họ, từng gia đình, mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội. Vì vậy, muốn thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam trở thànhDân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục. Điều đó, đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời”.

      Có thể nói rằng bất cứ thời đại nào thì việc học cũng quan trọng và được đặt lên hàng đầu. Cách đây gần 5 thế kỷ, sinh thời, vua Quang Trung đã từng nói “Xây dựng đất nước phải lấy việc học làm đầu. Ông cha chúng ta ngay từ ngày xưa đã từng nói “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy con một quyển sách hay. Lúc sinh thời, Lê-nin- Vị lãnh tụ thiên tài của thế giới thường nói: “Học, học nữa, học mãi”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với công tác thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi”. Quả đúng như vậy, điều này đã được thực tế chứng minh một cách hùng hồn bằng thực tiễn. Trải qua biết bao thế kỉ, những câu nói bất hủ ấy vẫn còn nguyên giá trị, nó không chỉ đúng trong hiện tại mà cho đến mãi mãi về sau câu nói đó vẫn là một chân lý sáng ngời.     

     Nước Việt Nam từ thuở xa xưa, cha ông chúng ta vẫn luôn coi trọng đạo học, coi đó là nền tảng cho mọi thành công. Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trong tư tưởng của về giáo dục, tự học và học tập suốt đời là một luận điểm quan trọng và xuyên suốt. Bác Hồ kính yêu của chúng ta là tấm gương sáng, điển hình về tinh thần tự học. Người đã từng vừa lao động để kiếm sống, vừa tự học, chính vì vậy Người đã biết và sử dụng thông thạo nhiều ngoại ngữ mà không qua một trường đào tạo chính quy nào cả. Chính nhờ có con đường tự học đó mà Bác đã chèo lái, dẫn dắt con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn gian khổ đến bến bờ độc lập tự do.

     Trong thời đại ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, tri thức của con người phát triển rất nhanh và cũng nhanh bị thay đổi. Kho tàng kiến thức của nhân loại ngày một phong phú và rộng lớn, một số tri thức cũng nhanh bị lạc hậu và đào thải theo thời gian. Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ là sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông làm cho con người có điều kiện hòa nhập vào cộng đồng quốc tế, mỗi quốc gia muốn phát triển cũng phải hội nhập quốc tế. Điều kiện tiên quyết để một quốc gia có thể hội nhập với thế giới có lẽ phải bắt đầu từ giáo dục. Chính vì lẽ đó, Ðảng ta đã xác định rõ: "Giáo dục và Ðào tạo cùng với khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu". “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển” Đất nước ta đã không ngừng phát triển đi lên và ngày càng tốt đẹp, văn minh hơn đó là nhờ vào việc học. Chính vì thế truyền thống hiếu học của người dân Việt Nam, đề cao việc học đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta.

     Trong bối cảnh toàn cầu hóa, Giáo dục và Đào tạo vừa là quyền cơ bản của con người, vừa là chìa khóa của sự phát triển bền vững, hòa bình, ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Học tập là một nhu cầu cấp bách đối với mỗi cá nhân để có thể thích nghi với những thay đổi nhanh chóng và khẳng định giá trị nhân văn trong một thế giới toàn cầu hóa. Mục tiêu và cũng là giải pháp mang tính thời đại của mọi nền giáo dục trên thế giới là xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội học tập suốt đời cho mọi người dân. Với phương châm:“Học để biết, học để làm, Học để cùng chung sống và học để làm người”; “ Cần gì học nấy”.

     Vì vậy, để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Ðiều đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi người dân cần quán triệt chủ trương của Ðảng và Nhà nước về "Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo"; đầu tư  hiệu quả cho Giáo dục và Ðào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến về tinh thần tự học xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

     Quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, bảo đảm cho tất cả các công dân Việt Nam có cơ hội bình đẳng trong học tập, đào tạo”, trong những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền nhân dân trên địa bàn xã Hưng Thủy cùng với Hội khuyến học các tổ chức xã hội đã không ngừng quan tâm chỉ đạo phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập ở địa phương; Việc làm này đã được các ban ngành đoàn thể các tổ chức và các lực lượng xã hội, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, trong đó các trường học trong xã và Hội khuyến học giữ vai trò nòng cốt. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội cho người dân được học tập, học tập suốt đời, từng bước xây dựng xã Hưng Thủy trở thành xã hội học tập.

      Trong thời gian tới Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập từ xã đến thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào để mọi người tự giác học tập, kết hợp với phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “khu dân cư hiếu học” tuyên dương khen thưởng kịp thời các tấm gương tốt về công tác xây dựng xã hội học tập. Gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

     Trên tinh thần và ý nghĩa ấy, thực hiện Kế hoạch số: 2144/KH-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, hôm nay, ngày 07  tháng 10 năm 2019, trong không khí tưng bừng phấn khởi của cả nước đang triển khai tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã Hưng Thủy long trọng tổ chức Lễ khai mạc và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đạinhằm giúp cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hiểu rõ và thấm nhuần hơn nữa để làm theo tư tưởng của Bác Hồ, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

   Thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND xã, tôi nhiệt liệt chào mừng và chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, các vị khách quý, cán bộ công chức xã, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các trường học trên địa bàn đã về dự L khai mạc hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời của địa phương.

     Kính thưa toàn thể buổi lễ!

     Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, ngoài việc phát triển giáo dục văn hóa chính qui, trong những năm qua, các trường học đã chủ động, tích cực phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, ban ngành, trung tâm giáo dục Thường xuyên Trung tâm dạy nghề huyện đã tạo điều kiện cho hàng trăm người được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hoá, nghề nghiệp hàng chục lượt người được học các chuyên đề cập nhật kiến thức, kỹ năng góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho địa phương. Cho đến nay xã đã đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập đúng độ tuổi Tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập THCS đạt mức độ 3. Như vậy, tất cả chúng ta đã thấy được hiệu quả cụ thể, thiết thực của việc học tập suốt đời. Quá trình học từ lúc còn ở độ tuổi mầm non, đến tiểu học THCS, THPT, đại học và mãi mãi cho đến hết cuộc đời.

     Xây dựng Hưng Thủy trở thành một xã hội học tập là tạo cơ hội và điều kiện để mọi người ở mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, học liên tục, học suốt đời ở mọi nơi, mọi lúc nhằm nâng cao trình độ dân trí, nâng cao chất lượng cuộc sống, đào tạo nguồn nhân lực, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kính tế - xã hội. Thay mặt lãnh đạo UBND xã, tôi xin tuyên bố phát động "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời" năm 2019, với chủ đề Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại".

    Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia học tập suốt đời từ ngày 01/10/2019 đến 07/10/2019, tôi xin đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, quần chúng nhân dân địa phương cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây:

    1. Cấp ủy chi bộ, các thôn, Ban văn hóa xã hội xã, các cơ quan, trường học các tổ chức, đoàn thể, nhân dân trong toàn xã tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp GD&ĐT, phát triển hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời.

    2. Mặt trận Tổ quốc, Các ban ngành, đoàn thể cấp xã và thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, tạo ra phong trào mọi người tự giác học tập; Gắn kết các chương trình, các cuộc vận động, các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cần gương mẫu đi đầu, tham gia tích cực vào phong trào xây dựng xã hội học tập tại thôn, khu dân cư, đơn vị; Phối hợp với các trường trong địa bàn đẩy mạnh công tác giáo dục ngoài nhà trường.

   3. Hội Khuyến học xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nhất là vận động người dân đi học, xây dựng các mô hình, điển hình về khuyến học, khuyến tài và mô hình giáo dục cho người lớn. Chỉ đạo các chi Hội Khuyến học các thôn, tổ chức tuyên truyền, vận động làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc học tập suốt đời để mọi người, mọi tổ chức tự giác học tập thường xuyên và tự nguyện hưởng ứng xây dựng các mô hình học tập suốt đời đạt kết quả cao nhất.

   4. Trung tâm học tập cộng đồng xã xây dựng và triển khai các nội dung và hình thức học tập phong phú, linh hoạt trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và huy động đông đảo người dân tham gia học tập, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cho người dân cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

   5. Các nhà trường trên đại bàn xã thường xuyên phát động các đợt thi đua dạy tốt, học tốt trong năm học, xây dựng được những tấm gương sáng về học tập và học tập suốt đời; Tổ chức cho học sinh đọc sách báo, xem các tư liệu, tranh ảnh nói về học tập suốt đời; Làm tốt công tác duy trì sĩ số, vận động học sinh bỏ học ra lớp; hạn chế thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học; Mỗi nhà giáo phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề, yêu thương học sinh, tích cực cải tiến phương pháp dạy học, xứng đáng là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo để học sinh noi theo; Các em học sinh phải luôn xác định và thực hiện tốt "đi học chuyên cần, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương"

     Để phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời có hiệu quả, ý nghĩa, một lần nữa tôi đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm học tập cộng đồng, các nhà trường phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

      Cuối cùng Xin kính chúc các đồng chí các vị Đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.

                                       Xin trân trọng cảm ơn !


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn Ánh Ngọc
Nguyễn Ánh Ngọc
Phó hiệu trưởng
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn