THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 56
Số lượt truy cập: 6280791
QUANG CÁO
THÀNH TÍCH NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 26/05/2020 9:45:12 SA

   THÀNH TÍCH  NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 -  2017   

      A. KẾT QUẢ TẬP THỂ

       * Danh hiệu trường: Tập thể  LĐXS

       * Danh hiệu Công đoàn: Vững mạnh Xuất sắc

      B. KẾT QUẢ CÁ NHÂN

        I. Đối với giáo viên

        1.Cấp Tỉnh

TT

Giáo viên bồi dưỡng

  Môn

   Đồng đội

1

Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Sử 9

Nhất

       2. Cấp huyện

TT

Giáo viên bồi dưỡng

  Môn

  Đồng đội

1

Phan Thị Dự

Văn 7

Nhì

2

Võ Thị Minh 

Hóa 8

Ba

3

Phan Thị Lan Anh

Văn 6

Ba

4

Trần Thị Hiền

Toán 6

Ba

5

Ngô Thị Hồng Thắm

Anh 6

KK

6

Võ Minh Bảo

Lí 8

KK

7

Nguyễn Thị Vĩnh

Địa  8

KK

8

Phan Thị Thu Hà

Sinh 8

KK

9

 Lê Thị Thương

Toán 7

KK

10

Nguyễn Văn Bảy

IOE 8

KK

11

Nguyễn Văn Bảy

IOE 9

KK

12

Lê Ngọc Hải

GTQMTA8

Ba

13

Lê Ngọc Hải

GTQM 8

KK

14

Lê Ngọc Hải

GTQM 9

KK

15

 Võ Minh Bảo

VLQM 9

KK

     II. Đối với học sinh

       1.Thành tích HSG

       1.1. Thành tích cấp Quốc gia

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Đoàn Thị Kim    Anh

9D

 HCĐ

GTQM

2

   Danh    Đạt

9C

HCĐ

VLQM

3

Đoàn Thị Kim    Anh

9D

 HCĐ

Ca si ô

       1.2. Thành tích HSG cấp Tỉnh

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Bùi Thị   Trang

9B

Nhất

Vật lý 9

2

Võ Danh  Đạt

9C

Nhì

Vật lý 9

3

Nguyễn Thành  Vinh

9A

KK

Vật lý 9

4

Đoàn Thị Kim  Anh

9D

Ba

Toán 9

5

Lâm Nguyễn Thanh Trúc

9C

Nhất

Hóa học 9

6

Võ Huy Gia Khánh

9A

Nhì

Hóa học 9

7

Võ Phước Nguyên Khôi

9B

Ba

Hóa học 9

8

Đinh Thị  Hồng

9D

Nhất

Lịch sử 9

9

Đinh Thị  Loan

9A

Nhì

Lịch sử 9

10

Bùi Thị Ngọc Trinh

9C

Nhì

Lịch sử 9

11

Nguyễn Thị  Liên

9D

Ba

Lịch sử  9

12

 Lê Thị Thanh Nhàn

9A

Ba

Lịch sử  9

13

 Nguyễn Thị  Ty

9D

Ba

Địa lý 9

14

 Nguyễn Thị  Huyền

9A

KK

Địa lý 9

15

Võ Thị Khánh  Huyền

9C

KK

Địa lý 9

16

Đinh Đăng  Tuần

9C

KK

Địa lý 9

17

Võ Danh  Đạt

9C

Ba

VL QM 9

18

Võ Phước Quốc

9B

KK

VL QM 9

19

Đoàn Thị Kim    Anh

9D

Nhất

GTQM

20

Nguyễn Thị Thu Hằng

9B

Ba

GTQM

21

Võ Lê Kiều My

8A

KK

GTQM

22

Đoàn Thị Kim    Anh

9D

Nhất

Ca si o

   1.3. Thành tích HSG cấp Huyện

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Võ Lê Kiều   My

8A

 Nhì

 Vật lý 8

2

Nguyễn Văn Hoàng

8A

KK

Vật lý 8

3

Lê Thủy  Tiên

8A

KK

Vật lý 8

4

Nguyễn Thị Nhật Hằng

8A

Ba

Sinh học 8

5

Hồ Thị Lệ   

8C

KK

Sinh học 8

6

Đinh Thị Kim Loan

8B

Nhì

 Lịch sử 8

7

Phan Thị Ngọc  Diệu

8C

KK

 Lịch sử 8

8

Nguyễn Thị Kim Liên

8C

KK

Lịch sử 8

9

Nguyễn Thị Tuấn Anh

8B

KK

 Lịch sử 8

10

Phạm Thị Thu  Hằng

8A

Ba

Hóa học 8

11

Hắc Thị Thanh Thanh

8C

KK

Hóa học 8

12

Trương Văn Hướng

8A

KK

Hóa học 8

13

Nguyễn Thị Huyền Trang

8A

KK

Địa lí 8

14

Nguyễn Thị Hồng Thắm

8D

KK

Địa lí 8

15

Nguyễn Thị  Thanh

8D

KK

Địa lí 8

16

Đinh Như  Đức

7B

Nhì

Toán 7

17

Nguyễn Đăng  Hoàng

7B

Nhì

Toán 7

18

Dương Công  Sơn

7B

Ba

 Toán 7

19

Đinh Văn  Hải

7C

KK

Toán 7

20

Nguyễn Văn  Tuấn

7B

KK

Toán 7

21

Đinh Như  Thông

7C

KK

 Toán 7

22

Nguyễn Thị Hồng Nhung

7B

KK

Toán 7

23

Đinh Thị Thúy Vân

7D

Ba

 Toán 7

24

Đinh Thị Thu  Huệ

7B

Ba

 Toán 7

25

Đinh Thanh  Sơn

7D

KK

Toán 7

26

Nguyễn Huyền Diệu

7C

KK

Toán 7

27

Đinh Thị Hồng  Mãi

7A

Nhì

Ngữ văn 7

28

Nguyễn Thị Hường

7C

Nhì

Ngữ văn 7

29

Nguyễn Cẩm Tiên

7D

Nhì

 Ngữ văn 7

30

Nguyễn Thị Trà My

7C

Ba

 Ngữ văn 7

31

Lê Thị Thu Huyền

7B

KK

Ngữ văn 7

32

Võ Thị Hoài Như

7D

KK

 Ngữ văn 7

33

Nguyễn Văn Huy

6C

Nhì

 Toán 6

34

Nguyễn Đình  Hiến

6A

Ba

 Toán 6

35

Đào Hồng  Anh

6C

Ba

 Toán 6

36

Bùi Thị Minh Hảo

6A

Ba

Toán 6

37

Nguyễn Đình Tuấn

6A

KK

 Toán 6

38

Châu Khánh Long

6C

Ba

Anh 6

39

Trương Thị Mỹ Trâm

6C

Ba

Anh 6

40

Đinh Công  Trường

6A

KK

Anh 6

41

Nguyễn Hữu  Dương

6B

KK

 Anh 6

42

Nguyễn Thị Trâm

6B

Nhì

  Ngữ văn 6

43

Nguyễn Thị  Lưu

6C

Nhì

 Ngữ văn 6

44

Đinh Thị Thanh Phượng

6C

Ba

 Ngữ văn 6

45

Nguyễn Thị Hồng Ánh

6A

KK

Ngữ văn 6

46

Phạm Thị Quỳnh Trang

6C

KK

Ngữ văn 6

47

Nguyễn Lê Thảo Anh

6C

KK

Ngữ văn 6

48

Đinh Thị Thúy   Vân

7D

Ba

IOE khối 7

49

Đinh Thị Thu  Huệ

7B

Ba

IOE khối 7

50

Nguyễn Huyền  Diệu

7C

KK

IOE khối 7

51

Đinh Thanh  Sơn

7D

KK

IOE khối 7

52

Trương Thị Mỹ  Trâm 

7B

KK

IOE khối 7

53

Võ Lê Kiều    My

8A

Ba

IOE khối 8

54

Lê Thị Khánh    Huyền

8C

Ba

IOE khối 8

55

Hắc Thị Thanh   Thanh

8C

KK

IOE khối 8

56

Nguyễn Thị Quỳnh  Giang

8B

KK

IOE khối 8

57

Dương Nhật   Thành

8B

KK

IOE khối 8

58

Nguyễn Đăng   Hưng

8D

KK

IOE khối 8

59

Bùi Thị Ngọc  Trinh

9C

Ba

IOE khối 9

60

Nguyễn Thị Liên

9D

Ba

IOE khối 9

61

Võ Huy Gia  Khánh

9A

Ba

IOE khối 9

62

Nguyễn Thị Thanh  Huyền

9D

Ba

IOE khối 9

63

Võ Phước Nguyên  Khôi

9B

Ba

IOE khối 9

64

Nguyễn Thành Vinh

9A

KK

IOE khối 9

65

Đoàn Thị Kim   Anh

9D

KK

IOE khối 9

66

Võ Thị   Quỳnh

9D

KK

IOE khối 9

67

Đinh Như    Đoàn

9B

KK

IOE khối 9

68

Võ Lê Kiều   My

8A

Ba

GTQM TA 8

69

Phạm Thị Thu   Hằng

8A

KK

GTQM  TA 8

70

Võ Danh   Đạt

9C

Nhì

VL QM K9

71

Nguyễn Thành  Vinh

9A

KK

VL QM K9

72

Bùi Thị  Trang

9B

KK

VLQM K9

73

Võ Phước   Quốc

9B

KK

VLQM K9

74

Phạm Thị Thu  Hằng

8A

Ba

GTQM TV 8

75

Hắc Thị Thanh  Thanh

8C

Ba

GTQM  TV8

76

Trương Văn  Hướng

8A

KK

GTQM TV 8

77

Võ Lê Kiều  My

8A

KK

GTQM  TV 8

78

Lê Văn  Hòa

8B

KK

GTQM  TV 8

79

Đoàn Thị Kim  Anh

9D

Nhất

GTQM TV 9

80

Lâm Nguyễn Thanh  Trúc

9C

Ba

GTQM  TV 9

81

Nguyễn Thị Thu  Hằng

9B

KK

GTQM  TV 9

82

Nguyễn Thành  Ngôn

9A

KK

GTQM TV 9

83

Võ Phước Nguyên  Khôi

9B

KK

GTQM  TV 9

84

Đinh Như Thanh  Truyền

9C

KK

GTQM TV 9

85

Trương Văn  Quý

9B

KK

GTQM TV 9

86

Nguyễn Thành  Khánh

9A

KK

GTQM  TV 9

87

Lê Thị Thanh  Nhàn

9A

KK

GTQM  TV 9

88

Đoàn Thị Kim Anh

9D

KK

NCKH - KT

89

Bùi Thị  Trang

9B

KK

NCKH - KT

  2. Thành tích HSNK

  2.1.Thành tích HSNK cấp Tỉnh

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Trương Văn     Quý

9B

 Nhì  

Chạy 1500m

 2.2. Thành tích HSNK cấp Huyện

TT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Môn

1

Trương Văn     Quý

9B

 Nhất

Chạy 1500m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Võ Huy Thuật - Hiệu trưởng 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


BẢN QUYỀN THUỘC VỀ TRƯỜNG THCS HƯNG THỦY
Địa chỉ: HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959031 * Email: thcshungthuy@lethuy.edu.vn